Domy jižních Čech – přízemní roubený nebo zděný jihočeský dům

Domy jižních Čech – regiony, typy a formy jihočeských domů

Základní domový typ jižních Čech představuje přízemní dům štítové a později též okapové orientace. Domová dispozice je komorového typu a místy rovněž komoro-chlévního typu.

foto: Dům jižních Čech

Přízemní domy jižních Čech

Přízemní roubené a zděné domy jižních Čech a jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden na stránce domy v ČR.
Jižní Čechy,
Foto © MaČe • fotogalerie

Roubený přízemní dům

Starší roubené domy měly sedlové střechy a bedněné štíty opatřené kabřinci. Střechy domů byly kryté došky, obecně převažující v nížinných polohách. Výhodou doškové krytiny byla její nízká hmotnost nevyžadující náročnější krovovou soustavu. Naproti tomu velkou nevýhodou byla snadná hořlavost i odolnost vůči dlouhotrvající vlhkosti. Z těchto důvodů došková krytina z oblasti jižních Čech již téměř vymizela.

Oproti ostatním oblastem dnešní České republiky dochází v jižních Čechách velmi brzy i k opouštění roubené stavby. Roubený dům je nahrazován domem zděným z kamene především v důsledku brzkého nedostatku dřeva. K tomuto ostatně přispělo i rybnikářství a zakládání rybníků, neboť úbytek zemědělské půdy byl kompenzován dalším mýcením lesů.

Zděný dům jižních Čech

Mladší dům jižních Čech byl přezdívaný nebo již zděný z kamene, místy užitého velmi brzy. Kromě již uvedeného nedostatku dřeva to bylo umožněno i dostatkem kamene, získaného již při běžné zemědělské činnosti sbíráním z polí. Později byly na domy i hospodářské stavby užívány pálené cihly, ze kterých byly zděny stěny a štíty nesoucí náročnou štukovou výzdobu slohových i lidových motivů.

Hlavní regiony

Proslulým se stává bohatě zdobený Blatský dům z oblasti Soběslavsko-veselských a Zbudovsko-hlubockých Blat, náležející do 2. poloviny 19. století. Blata reprezentují samostatný národopisný region jižních Čech, stejně jako jižněji položené Doudlebsko.

Mezi další výrazné formy zasahující do správní oblasti jižních Čech náleží domy na Šumavě nebo Pošumaví, popisované již v rámci samostatného domového typu jihozápadních Čech. Samostatně je popisován rovněž tzv. Volarský dům náležející k alpskému domovému typu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ jižních Čech © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *