Makovice ze dřeva, hlíny, kovu nebo skla, koule nebo sloupek ve vrcholu štítu nebo na věži či lucerně

Makovice ze dřeva, hlíny, kovu nebo skla, koule nebo sloupek ve vrcholu štítu nebo na věži či lucerně

1. Dutá kovová koule upevněná na hrotnici věže, vkládají se do ní pamětní záznamy.

2. U lidových domů se dřevěná makovice, často dekorativně vyřezávaná nebo soustruhovaná, upevňovala ve vrcholu štítu nad kabřincem (pamětní záznamy se vkládaly do volného prostoru uvnitř kabřince). V obcích s hrnčířskou výrobou bývala makovice zhotovena z hlíny a ve vesnicích v blízkosti skláren nahrazována skleněnými baňkami.

3. V přeneseném významu vyřezávaný sloupek ve vrcholu štítu nad kabřincem.

Na makovici byl někdy připevněn plechový kohout, korouhvička s křížem (u katolíků), kalich nebo hvězda (u evangelíků). Lidové označení makovice je „makovička“ (V. Frolec, str. 118/kráceno).

Ždíře (nařečně, Valašsko)

též

Špice (lidově)

Profilovaný sloupek na vrcholu kabřince, makovice (J. Vařeka, str. 223).

Literatura a odkazy:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.