Hák – dřevěný samorost pro kotlík nebo kotvení dveří, prvek prejzové krytiny

1. Různě tvarovaný dřevěný samorost zavěšený nad ohněm, na kterém visí kotel (kotlík) při vaření na otevřeném ohništi. Typický prvek karpatské kultury.

2. Prejz (taška v prejzové krytině), viz háková krytina s bechyňskými háky (V. Frolec, str. 59).

3. Dřevěný samorost ke kotvení točnice u svlakových dveří nebo vrat (MaČe, doplněno)

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru