Šindel – štípané a řezané šindele na střechy, stěny i štíty staveb

(z německého „die Schindel“, též „SchindelDach“, kde Dach je střecha)

Krytina z úzkých dřevěných prkének klínového tvaru, které byly opatřené na jedné straně drážkou, na druhé straně ostřím. Šindele se používalo na krytí střech lidových staveb v lesnatých horských a podhorských krajích (Šumava, Krušné Hory, Krkonoše, Jizerské Hory, Českomoravská vrchovina, Jeseníky, Beskydy atd. ). V oblastech s drsným podnebím se šindeli pobíjely i roubené stěny a štít domu (V. Frolec, str. 221).

Typy šindele

Dřevěný šindel – štípaný a řezaný

Starší a trvanlivější (30 až 40 let) je ručně štípaný šindel z měkkého dřeva (jedle, lípa, borovice), mladší je řezaný šindel, jehož výroba je sice rychlejší a levnější, avšak trvanlivost kratší (má drsný povrch způsobený přeřezáním dřevních vláken). Šindel má délku 50 až 60 cm, šířku 7 až 15 cm a tloušťku 1,5 cm.

Klade se ostrou hranou proti směru převládajících větrů na řídké laťování (ve vzdálenosti 35-45 cm), takže přesahuje o 15 cm. Na spodní lať se každý šindel přichytí jedním hřebíkem (šindelákem), na horní lať se přichycuje každý šestý až osmý šindel. Hřeben střechy se kryje přesahování poslední řady na závětrné straně o 8 až 10 cm. Šindele se přibíjejí v jedné (jednoduchý šindel) nebo ve dvou vrstvách (dvojitý šindel). Konce šindelů byly někde ozdobně seříznuté (Krušné hory) (V. Frolec, str. 221-222).

Plastový šindel

Šindele vyrobené z plastu představují pro historické stavby a novostavby tradičních forem nevhodné a nežádoucí řešení.

Šindelák

Kovaný čtyřhranný hřeb, používaný k přibíjení šindele k latím střešní konstrukce, na roubené stěny nebo na štít. Šindeláky vyráběli cvokaři. Na Chodsku též ve významu šindel (V. Frolec, str. 222).

Šindelárna

Výrobna šindelů (J. Vařeka, str. 222).

Šindelek

(nářečně, Chodsko)

Drobný šindel bez drážky (J. Vařeka, str. 222).

Pobíjení střechy

Pokrývání střechy šindelem, který se přibíjí na latě střešní konstrukce (V. Frolec, str. 164).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Doplnit výrobu šindele – Gangloffova šindelka ve Starém Rožmitále, dnes v expozici zdejšího Podbrdského muzea.

https://en.wikipedia.org/wiki/Shaving_horse

https://en.wikipedia.org/wiki/Froe

https://en.wikipedia.org/wiki/Drawknife

Přejít nahoru