Stavební prvky a spoje

Konzola nebo krakorec? Nosný prvek podpírající část stavby nebo její výzdoby Nosný konstrukční prvek vynášející převislou část stavby nebo architektonické či sochařské výzdoby průčelí. V některých případech je tvořen i více prvky, umístěnými nad sebou a zpravidla odstupňovanými, s největším vyložením v horní části. (MaČe) Konzola 1. Nosný kamenný nebo dřevěný článek vysunutý vodorovně nebo …

Konzola nebo krakorec? Nosný prvek podpírající část stavby nebo její výzdoby. Pokračovat ve čtení »

Klenutý pas nad průjezdem, oknem nebo dveřmi, klenák a záklenek Stavební konstrukce provedená z kusového staviva, tj. z kamene nebo cihel. Vyznačuje se půlkruhovým nebo segmentovým tvarem, přičemž je zpravidla provedena v rovině stěny nebo ohradní zdi, resp. brány. Oproti klenbě se tedy jedná o rovinnou konstrukci. Klenutý pas tvoří horní část otvoru vrat nebo …

Klenutý pas nad průjezdem, oknem nebo dveřmi, klenák a záklenek Pokračovat ve čtení »

Hák – dřevěný samorost pro kotlík nebo kotvení dveří, prvek prejzové krytiny 1. Různě tvarovaný dřevěný samorost zavěšený nad ohněm, na kterém visí kotel (kotlík) při vaření na otevřeném ohništi. Typický prvek karpatské kultury. 2. Prejz (taška v prejzové krytině), viz háková krytina s bechyňskými háky (V. Frolec, str. 59). 3. Dřevěný samorost ke kotvení …

Hák – dřevěný samorost pro kotlík nebo kotvení dveří, prvek prejzové krytiny Pokračovat ve čtení »

Šindel a šindelová krytina na střechu, stěny i štíty (z německého die Schindel, též Schindeldach, kde dach je střecha) Krytina z úzkých dřevěných prkének, které byly opatřené na jedné straně drážkou, na druhé straně ostřím. Šindele se používalo na krytí střech lidových staveb v lesnatých horských a podhorských krajích (Šumava, Krušné Hory, Krkonoše, Jizerské Hory, …

Šindelová krytina je krytina ze dřeva, používaná v horských krajích a na významných stavbách Pokračovat ve čtení »

Bobrovka – pálená střešní taška na husté nebo řídké laťování, šupinové či korunové krytí Krytinová střešní taška z pálené hlíny, plochá, hladká nebo rýhovaná, obvykle formátu 17,5 x 38 cm. Název podle segmentového ukončení ve tvaru bobřího ocasu. Krytina z bobrovek se na okrajích střechy spojuje maltou (V. Frolec, str. 19). Koncept rozšiřujícího textu: Bobrovky …

Bobrovka – pálená střešní taška na husté nebo řídké laťování, šupinové či korunové krytí Pokračovat ve čtení »

Balustráda je zábradlí ze sloupků nebo kuželek z kamene, cihel i dřeva Zábradlí složené ze sloupků či kuželek (balustrů) (lit. 016: V. Frolec, str. 15). (z francouzštiny balustrade, tj. brlení, hrazení, zábradlí, též parapet či vojensky předprseň; ochranná zeď) Kamenná balustráda Zábradlí provedené z kamenicky opracovaných prvků – profilovaných kuželek, vynášejících zpravidla deskové madlo provedené …

Balustráda – zábradlí z profilovaných sloupků či kuželek, kamenné, cihelné a dřevěné balustrády Pokračovat ve čtení »

Architráv je vodorovný konstrukční prvek na sloupech nebo pilířích (z řečtiny archi = přední, horní + latinsky trabs = kláda, břevno) V antickém i pozdějším stavitelství vodorovný konstrukční prvek spočívající přímo na sloupech nebo pilířích. V lidové architektuře se vyskytuje u zděných lodžií a má funkci dekorativní (lit. 016: V. Frolec, str. 11/termín vodorovný článek …

Architráv – vodorovný konstrukční prvek z kamene nebo dřeva (kulatina, fošny, trámy) Pokračovat ve čtení »