Pálená cihla je kusový stavební materiál vyrobený z hlíny

Stavební materiál, který postupně vytlačil nepálené cihly a jiné způsoby budování stěn, zejména z hořlavého materiálu.

Výroba cihel

Protože požárové řády zakazovaly stavět domy ze dřeva, bylo dvorským dekretem z r. 1789 poddaným nejprve přiznáno právo užívat horniny, zeminu a uhlí z vlastních pozemků a roku 1819 jim bylo povoleno vyrábět cihly na svých pozemcích pro vlastní potřebu i na prodej.

Použití pálených cihel

Ve vesnickém stavitelství se pálená cihla začala ve větším rozsahu uplatňovat od 19. století, a to nejprve u zámožných obyvatel a na panských i farních budovách. Z počátku se jimi vyzdívaly hlavně nároží staveb, dveřní ostění, klenby a komíny, později celé obvodové zdi i vnitřní příčky. Rolníci stavěli přednostně z tohoto materiálu hospodářské objekty (zejména chlévy) a teprve potom vlastní obydlí (V. Frolec, str. 152).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

doplnit: cihelny, značky na cihlách

Přejít nahoru