Perutě nebo rohatiny jsou zkřížená prkna nad vrcholem štítu, případně tyčovina zpevňující hřeben střechy

Perutě nebo rohatiny jsou zkřížená prkna nad vrcholem štítu, případně tyčovina zpevňující hřeben střechy

Perutě

Zkřížená, často vyřezávaná prkna nad čelem (štítem)stavení s doškovou střechou (viz rohatiny) (nářečně, jižní Čechy) (J. Vařeka, str. 159).

Rohatiny

Zkřížená prkna nad vrcholem štítu, vyřezávaná do tvaru zvířecích a jiných motivů (např. koňské, dračí a ptačí hlavy). Prkna nebo trámky jsou přeplátovány nebo provlečeny.

Rohatiny (též „ perutě “) byly rozšířeny na Šumavě, v západní části Plzeňska a v jižních Čechách (okolí Bechyně, Veselí nad Lužnicí a Doudleb). Dodnes se s nimi běžně setkáváme na dřevěných stavbách hlavně v severovýchodní Evropě. Ikonograficky jsou z našeho území doloženy ze 14. století (na vyobrazení Zkáza města Sodomy ve Velislavově bibli z 1. pol. 14. století, v Liber depictus z téže doby, na fresce Narození Páně v kostele ve Slavětíně a u téhož výjevu v iluminovaném misálu olomouckého biskupa z roku 1360).

Nářečně na Doudlebsku jsou rohatiny zvány „ ty cipy “, „ ty konce “ (J. Vařeka, str. 184).

Prjéves

(nářečně, moravské Kopanice)

Překřížená dřeva zpevňující u hřebenu doškovou střechu (V. Frolec, str. 92).

Kobyla, kobylka

1. Překřížená dřeva zpevňující u hřebenu doškovou střechu, též koně (nářečně, východní Čechy, východní Morava) (V. Frolec, str. 177).

2.-6. Další samostatné významy termínu kobyla či kobylka uvedeny u hesla vaznice.

Koně, koník

Zkřížené, asi 1 m dlouhé kolíky (tyče) z tvrdého (akát, dub, jasan) nebo z borového dřeva, které na hřebenu střechy přichycují slaměnou či rákosovou krytinu. Bývají přivázány k střešním latím a v místě křížení jsou spojeny slaměným povříslem, drátem nebo klínkem. V Čechách též název „kobyly„, „kozičky“ ap., viz též rohatiny (V. Frolec, str. 96).

Literatura a odkazy:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Pozn.: Doplnit perutě u větrných mlýnů jako samostatný bod.