Zábradlí dle typu – pavlačové, schodišťové, balkónové, atd. a materiálu – dřevěnné, kamenné, cihelné a kovové

Zábradlí je různě řešená zábrana zamezující pádu do volného prostoru z převýšených komunikačních míst nebo předsazených stavebních konstrukcí. V prvním případě se může jednat o zvýšená zápraží, pavlače, lodžie nebo schodiště. Ve druhém zpravidla o balkón.

Vodorovné konstrukce

Zábradlí na pavlače, lodžie, peróny atd.

U staveb lidové architektury převažuje prvně uvedený výčet a to zejména v případě patrových staveb charakterizujících severní a severozápadní Čechy. Typické je pro roubené a hrázděné patrové domy, mající v patře průběžné či zkrácené (i dodatečně) pavlače nebo úzké lodžie. Zábradlí je charakteristické rovněž pro patrové sýpky, přístupné z exteriéru a doplněné o nástupní vodorovnou komunikaci nebo podestu. Více informací na stránce Pavlače a lodžie.

Balkónové zábradlí

Přestože se nejednalo o nikterak zvlášť časté řešení, našlo balkónové zábradlí uplatnění ještě i na stavbách tradičního charakteru. Až na výjimky se jedná především o mladší zděné stavby pocházejí z 1. poloviny 20. století. (foto Vrbice, okres Rakovník)

Šikmé konstrukce

Schodišťové zábradlí

U staveb patrového uspořádání nutně doplněných o schodiště je zábradlí rovněž součástí schodišťového prostoru. Domy a sýpky přitom mohou mít schodiště nejen v interiéru, ale zejména u starších staveb rovněž v exteriéru. Ani v tomto případě však nezůstává schodiště bez ochrany, neboť je shora krytu střechou přesunutou na straně se zápražím. Provedení zábradlí je u šikmého schodišťového ramene je zpravidla obdobně jako u vodorovné konstrukce, na které zpravidla přímo navazuje.

Typy zábradlí dle materiálu

Dřevěné zábradlí

Bedněné z prken, plné nebo vyřezávané. Vyskytuje se zejména u patrových domů s pavlačemi, zpravidla není samonosné a je doplněno profilovanými sloupky k nimiž se připevňují vodorovné trámky zábradí. Na trámky se svisle přibíjí prkna na sraz, na sraz s krycími lištami nebo po určité vzdálenosti, tj. s mezilehlými mezerami. Vedle běžných zábradlí s optickým uplatněním jednotlivých prken se vyskytují i náročněji řešená zábradlí desková. U těchto jsou prkna složena v desky a spráry potlačeny profilovanou nebo povrchovou úpravou např. rytými zrcadly, malbou atd. Náročnější řešení je zpravidla charakteristické pro kruchty venkovských kostelů a samozřejmě nejen jich.

U kostelů a dalších významných staveb se kromě prkenného zábradlí mohly uplatnit rovněž sloupky, v případě dřeva provedených vyřezáváním nebo soustružením z trámů příslušné délky. Pro tento typ se užívá výrazu balustráda.

Kamenné zábradlí

Vyzděné z kamene nebo častěji vyskládané z jednotlivých kamenicky opracovaných prvků ve formě balustrády.

Cihelné zábradlí

Vyzděné z pálených cihel, samonosné plné nebo s otvory nejrůznějšího tvaru (kruh, kosočtverec atd.).

Kovové zábradlí

Provedeno z kovových prutů (v podstatě mříž) spojených šrouby a objímkami, přímé nebo zakřivéné tvary, na počátku 20. století vliv secesního tvarosloví. V současnosti provedené z nerezového materiálu nepodléhajícího korozi v důsledku působení vnějších klimatických vlivů. Používá se především jako schodišťové nebo balkónové zábradlí.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru