Vaznice nebo ližina je vodorovný trám v dřevěné konstrukci, nejčastěji rámu vč. krovu

1. Podélně uložený trám v konstrukci krovu. U krovu se stolicemi nese hambálky a u vaznicového krovu přímo samotné krokve; přičemž namísto tlačených hambálků přebírají funkci tažené kleštiny.

2. Ližina (J. Vařeka, str. 245/doplněno).

Kobyla, kobylka

1. Překřížená dřeva zpevňující u hřebenu doškovou střechu, též koně (nářečně, východní Čechy, východní Morava);

2. Hřebenová vaznice (nářečně, jihozápadní Čechy);

3. Vodorovný trám tesařské stolice (nářečně, východní Čechy);

4. Vaznice jednoduché stolice pod hambálky (nářečně, jižní a jihozápadní Čechy);

5. Krátký příčný trámek u dřevěného plotu (nářečně, Chodsko);

6. Ochranná koza stojící před návodním čelem nosného pilíře mostu (V. Frolec, str. 92).

Ližina

1. Vodorovný trám (vaznice) v hrázděné nebo drážkové (sloupkové) stěně, který slouží jako podklad pro stropní trámy.

2. Kantýř (J. Vařeka, str. 116).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru