Konzola nebo krakorec?

Nosný konstrukční prvek vynášející převislou část stavby nebo architektonické či sochařské výzdoby průčelí. V některých případech je tvořen i více prvky, umístěnými nad sebou a zpravidla odstupňovanými, s největším vyložením v horní části. (MaČe, doplněno)

Konzola

1. Nosný kamenný nebo dřevěný článek vysunutý vodorovně nebo šikmo ze stěny, podpírající balkón, římsu, nesoucí sochu apod. Tvar konzoly se přizpůsobuje architektonických slohům. V lidové architektuře se jedná o poměrně vzácný prvek. Můžeme se s ním setkat např. v místě vynesení nesymetricky nasazeného zděného štítu (V. Frolec, str. 97/doplněna poslední věta doplněna).

2. Konzola ve smyslu stavební mechaniky pro statické výpočty ve vazbě na průběh vnitřních sil, tj. vetknutý prvek (MaČe, doplněno)

Krakorec

Nosný článek vysunutý ze stěny, proti konzole masivnější, nesoucí arkýře, pavlače, balkón, předsazené patro, podpírající stropní trámy, vaznice u zdi apod. (V. Frolec, str. 100).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru