Spojovací materiál a prvky na dřevo- hmoždíky, kolíky, hřeby, kramle, svorníky

Spojovací prostředky na dřevo

Hřebík, hřeb

Dřevěný nebo

Hmoždík

Dřevěná nebo kovová vložka do zářezů nebo na tesařské spoje mezi trámy, brání jejich vzájemnému posunu (J. Vařeka, str. 63/). Hmoždinky přenášejí zejména smykové síly, používají se například v konstrukcí roštů. V současnosti se vyrábějí nové typy hmoždinek z děrovaného plechu.

Kolík, hřeb

Kolík nebo hřeb je dřevěný spojovací prostředek použitý na stavbách roubené nebo rámové konstrukce včetně konstrukce hrázděné. Je vyrobený z tvrdého dřeva, zpravidla jasanového nebo dubového. Hřeby jsou zpravidla hraněného průřezu a do předem vyvrtaného kruhového otvoru menšího průměru se zatloukají za účelem dosažení pevného spojení zamezující otočení. Kolíky jsou oproti tomu kruhového průřezu. Hřeby i kolíky jsou zpravidla namáhány smykem, případně též na otlačení (MaČe).

Klínek

(nářečně též „klínec„)

Hřebík, kolík z jasanového nebo jiného dřeva k zpevnění nebo spojování jednotlivých částí dřevěné konstrukce (např. nároží). Klínky se nasazují také do navrtaných otvorů v roubené stěně, a to před nahozením omítky k jejímu zpevnění (J. Vařeka, str. 91).

Tebel

(nářečně, východní Morava)

Klínek.

Výplně rámových konstrukcí

Trelářky

(nářečně, Slánsko)

Zašpičatělé kolíky, které vyplňují pole v hrázděném zdivu (lepenici) (J. Vařeka, str. 234).

Štěty

(nářečně, Slezsko)

Dřevěné, asi 10 cm dlouhé kolíčky zatloukané mezi trámy roubené stěny, na níž drží tlustší vrstvu hliněné mazaniny (vrstva hlíny se mísí s řezankou, plevami apod.) (J. Vařeka, str. 225).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru