Severozápadní Čechy – bydlení, domy a chalupy v Krušných horách, Českém středohoří a na Chebsku aj.

Základní domový typ severozápadních Čech je pravděpodobně od přelomu 16. a 17. století patrového řešení, s výjimkou domů sociálně nejslabších vrstev obyvatel. Dispozice domu je komorového a v pohraniční chlévního typu.

Bydlení a domy severozápadní Čechy
Starší patrové domy se zděným přízemím a roubeným nebo hrázděným patrem, s bedněným nebo hrázděnými štítem. V odlesněných oblastech stavby pro bydlení zděné i v patře. Památkové rezervace a zóna severozápadních Čech. Foto © MaČe, NPÚ

Patrový dům

Starší domy na severozápadě Čech mají roubené, zděné nebo hrázděné konstrukce obvodových stěn. Roubení je u většiny dochovaných staveb již kombinováno s kamenným zdivem. Zprvu bylo zdiva použito jen na černou kuchyni a chlévy, posléze i na světnici a patro. Kombinovaného materiálového provedení je rovněž hrázděný dům, neboť hrázděné je ve skutečnosti pouze patro a místy štít. Přízemí staršího hrázděného domu zůstává roubené s výjimkou kuchyně a chlévů nebo je již provedeno v kamenném zdivu.

Střechy patrových domů jsou sedlového tvaru s bedněnými, zděnými nebo hrázděnými štíty podle regionu a konstrukce obvodových stěn. Kromě jednoduchého trojúhelníkového tvaru jsou doloženy i zvonovité tvary odrážející vliv barokní architektury, zvláště v oblasti blíže ku Praze s řadou významných barokních staveb. Starší spalná krytina byla postupně nahrazována nespalnou střešní krytinou.

Celozděný dům severozápadních Čech

Mladší domy jsou místy poměrně brzy zděné z kamene v celém půdorysném a výškovém rozsahu. K jeho použití dochází obdobně jako jinde nejdříve v odlesněných nížinných oblastech se snadnou dostupností sbíraného a posléze lomového kamene. Později jsou patrové domy stavěny z pálených cihel včetně častých kleneb.

Hlavní regiony

Jednotlivé formy domu reprezentuje dům chebský (dekorativní hrázdění patra a štítu), krušnohorský (konstrukční hrázdění patra, často obklad), slánský (kamenný, hrázdění patra kryté vnější povrchovou úpravou) a středohorský dům.

Domový typ severozápadních Čech zasahuje hluboko do vnitrozemí, až na správní území Plzeňského a Středočeského kraje. Naopak část Ústeckého kraji již zaujímá domový typ severních Čech, se kterým vykazuje řadu podobností.

Autor textu a fotodokumentace k příspěvku Bydlení, domy a chalupy severozápadních Čech © Martin Čerňanský

Text vznikl doplněním a úpravou přednášky:

ČERŇANSKÝ, Martin. Hlavní oblasti a regiony lidové architektury – základní domové typy a místní dobové formy lidových staveb [přednáška], Praha: 2013.

Poznámky a citace k příspěvku:
Literatura a odkazy k tématu:

ŠKABRADA, Jiří a VODĚRA, Svatopluk. Vesnické stavby a jejich úprava. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1975.

VAŘEKA, Josef. Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích [studie]. Český lid 66, 1979

MENCL, Václav. Lidová architektura v Československu. Praha: Academia, 1980.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic V. Liberecký kraj. Libri s.r.o., 2011

ČERŇANSKÝ, Martin, ed. Lidová architektura a památky ČR [online]. 2000-2024 URN:NBN:cz-nk2008545 Dostupné z: www.lidova-architektura.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru