Domy severozápadních Čech – patrový dům roubené, hrázděné nebo zděné konstrukce

Domy severozápadních Čech – regiony, typy a formy severozápadočeských domů

Základní domový typ severozápadních Čech je pravděpodobně od přelomu 16. a 17. století patrového řešení, s výjimkou domů sociálně nejslabších vrstev obyvatel. Dispozice domu je komorového a v pohraniční chlévního typu.

foto: Dům severozápadních Čech

Patrové domy severozápadnich Čech

Patrové roubené, hrázděné a zděné domy severozápadních Čech a jejich výrazné dobové formy.Přehled hlavních regionů uveden na stránce domy v ČR.
Severozápadní Čechy, Foto © MaČe • fotogalerie

Patrový dům

Starší domy na severozápadě Čech mají roubené, zděné nebo hrázděné konstrukce obvodových stěn. Roubení je u většiny dochovaných staveb již kombinováno s kamenným zdivem. Zprvu bylo zdiva použito jen na černou kuchyni a chlévy, posléze i na světnici a patro. Kombinovaného materiálového provedení je rovněž hrázděný dům, neboť hrázděné je ve skutečnosti pouze patro a místy štít. Přízemí staršího hrázděného domu zůstává roubené s výjimkou kuchyně a chlévů nebo je již provedeno v kamenném zdivu.

Střechy patrových domů jsou sedlového tvaru s bedněnými, zděnými nebo hrázděnými štíty podle regionu a konstrukce obvodových stěn. Kromě jednoduchého trojúhelníkového tvaru jsou doloženy i zvonovité tvary odrážející vliv barokní architektury, zvláště v oblasti blíže ku Praze s řadou významných barokních staveb. Starší spalná krytina byla postupně nahrazována nespalnou střešní krytinou.

Celozděný dům severozápadních Čech

Mladší domy jsou místy poměrně brzy zděné z kamene v celém půdorysném a výškovém rozsahu. K jeho použití dochází obdobně jako jinde nejdříve v odlesněných nížinných oblastech se snadnou dostupností sbíraného a posléze lomového kamene. Později jsou patrové domy stavěny z pálených cihel včetně častých kleneb.

Hlavní regiony

Jednotlivé formy domu reprezentuje dům chebský (dekorativní hrázdění patra a štítu), krušnohorský (konstrukční hrázdění patra, často obklad), slánský (kamenný, hrázdění patra kryté vnější povrchovou úpravou) a středohorský dům.

Domový typ severozápadních Čech zasahuje hluboko do vnitrozemí, až na správní území Plzeňského a Středočeského kraje. Naopak část Ústeckého kraji již zaujímá domový typ severních Čech, se kterým vykazuje řadu podobností.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ severozápadních Čech © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *