Severní Čechy – bydlení, domy a chalupy na Kokořínsku a v Pojizeří

Základní typ domu severních Čech je nejpozději od 17. století patrového uspořádání s výjimkou oblastí na severovýchodě (Krkonoše, Jizerské hory, Pojizeří). Z hlediska dispozice domu se jedná o domy komorového a v pohraničí chlévního typu.

Bydlení a domy severní Čechy
Starší patrové domy mají roubení v přízemí i patře, též pavlač pod sedlovou střechou uzavřenou lomenicí. Lomenice mohou být kryty obkladem břidlicí, případně omítané. Stěny staveb pro bydlení též obkládány nebo omítány, případně obezdívány nebo přezdívány a později zdění již při stavbě. Památkové rezervace a zóny severních Čech. Foto © MaČe, NPÚ

Roubený patrový dům

Starší patrové domy na severu Čech se vyznačují tesařsky provedenou konstrukcí podstávky a pavlače. Podstávka plní důležitou konstrukční funkci při vynášení patra a pavlač má funkci komunikační. Domy stojící na podezdívce jsou ponejprv roubené v celém půdorysném a výškovém rozsahu.

Později se můžeme setkat s patrem hrázděným, méně náročném na spotřebu stavebního dřeva. Nikoliv výjimečná je v důsledku postupného přezdívání rovněž kombinace dřevěného patra a zděného přízemí. Toto řešení se samozřejmě vyskytuje i u novostaveb, přičemž mu mnohde mohla předcházet zděná kuchyňská a chlévní část domu. Obytný prostor vytápěné světnice zůstává roubeného provedení nejdéle.

Sedlové střechy severočeských domů kryly v nížinách došky, zatímco na horách dřevěný šindel. Šindele byly místy použity i na vnější obklad stěn a štítů. Stejnému účely sloužily i břidlice či vláknocementové šablony, skládané do různých vzorů. Lomenice štítů sedlových střech se vyznačují náročnou skladbou prkenného bednění.

Zděný dům severních Čech

Mladší severočeské domy zachovávají architektonickou formu starších staveb, třebaže již nedosahují nejnáročnější výzdoby. Domy jsou od počátku stavěny jako celozděné, přičemž dříve užívaný kámen nahrazují pálené cihly. Pálených cihel je přitom kromě přízemí užito rovněž na zdivo patra a zděný je rovněž štít sedlové střechy. Střecha je kryta pálenou střešní krytinou, pokládanou na únosnější typy krovu.

Hlavní regiony

Rozšíření severočeského domu přirozeně nekoresponduje s administrativním rozdělením České republiky. Dům severních Čech zaujímá značnou část severní poloviny Středočeského kraje a zasahuje až k území Velké Prahy. Mezi dobovými formami domového typu severních Čech vyniká pojizerský dům, který však zůstává přízemní. Pojizeří je považováno za samostatný národopisný region.

Přízemní jsou rovněž domy v oblasti Jizerských hor a Krkonoš, popisované již v rámci samostatného domového typu sevevýchodních Čech.

Autor textu a fotodokumentace k příspěvku Bydlení, domy a chalupy severních Čech © Martin Čerňanský

Text vznikl úpravou a doplněním níže uvedené přednášky.

ČERŇANSKÝ, Martin. Hlavní oblasti a regiony lidové architektury – základní domové typy a místní dobové formy lidových staveb [přednáška], Praha: 2013.

Poznámky a citace k příspěvku:
Literatura a odkazy k tématu:

ŠKABRADA, Jiří a VODĚRA, Svatopluk. Vesnické stavby a jejich úprava. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1975.

VAŘEKA, Josef. Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích [studie]. Český lid 66, 1979

MENCL, Václav. Lidová architektura v Československu. Praha: Academia, 1980.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic IV. Ústecký kraj. Libri s.r.o., 2008

ČERŇANSKÝ, Martin, ed. Lidová architektura a památky ČR [online]. 2000-2024 URN:NBN:cz-nk2008545 Dostupné z: www.lidova-architektura.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru