Dřevěná otočná a posuvná vrata – točnice, závěsy či panty na vrata a kolečka

Nejstarší způsob otevírání dřevěných vrat představují otočná vrata prováděná v řadě variant. Jednokřídlá nebo dvoukřídlá otočná vrata se mohou otáčet kolem krajního sloupku nebo kovových háků, na které jsou dřevěná křídla vrat zavěšena pomocí závěsů (panty na vrata). Mezi mladší řešení, které ještě stihlo najít uplatnění v tradičním stavitelství, náleží ručně ovládaná posuvná vrata na kolečkách.

Jednokřídlá a dvoukřídlá otočná vrata s točnicí

foto: Dřevěná otočná vrata brány

nahled vrata otocna

Dvoukřídlá otočná vrata vjezdová brány kotvená pomocí krajních sloupků – točnic. Horní část točnic se pohybují v trámu, opatřeném datací rokem 1919.
Dobřeň, okres Mělník,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Za nejstarší způsob uchycení křídla dřevěných vrat do otvoru vjezdové brány nebo stodoly náleží kotvení pomocí točnice, kolem jejíž svislé osy se dřevěná vrata otáčí. Točnicí přitom rozumíme krajní sloupek pevně spojený s vratovým křídlem. Z důvodu kotvení je točnicový sloupek delší než výška vrat, které v dolní i horní části přesahuje. Starší jednokřídlá otočná vrata mají jednu točnici, u mladších dvoukřídlých otočných vrat jsou točnice samozřejmě dvě.

Točnicový princip kotvení otočných dvoukřídlých vrat ze dřeva běžně přetrvává u vjezdových bran a na hospodářských stavbách stodol až do 19. století, v některých případech i déle. Přitom je možné setkat se u tohoto způsobu ukotvení s řadou materiálových variant, od nejstarších celodřevěného provedení přes použití kamenného lůžka až po použití stavebního kování.

Otočná vrata zavěšená na závěsy, tj. na pantech

Za vývojově mladší variantu kotvení použitého na dřevěná vrata pokládáme jejich boční zavěšení pomocí vnějších kovaných závěsů nesprávně v tomto případě nazývaných panty na vrata. Ve venkovském prostředí je uplatnění vrat se závěsy poměrně méně časté, přičemž důvodem jejich skromnějšího užití je předeším značná tíha početně převažujících vrat u stodoly nebo vjezdové brány. Vnější závěsy na vrata proto nacházejí uplatnění pouze u vrat menších rozměrů. Novější variantu principielně téhož řešení představují vnitřní lité závěsy, lidově panty na vrata.

Posuvná vrata na kolečkách a vrata pojízdná

foto: Posuvná vrata na kolečkách

Posuvná vrata zavěšená na profilu

Posuvná dřevěná vrata zavěšená na horním pojízdném profilu pomocí pohyblivých koleček a kovových pásků.
Sobotka, okres Jičín,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Otočné zavěšení velkých vrat bylo zejména u hospodářských staveb nahrazováno posuvnými vraty na kolečkách, zavěšenými v horní části. Výhodou posuvných vrat je snadnější a provozně úspornější otevírání. Zavěšená posuvná vrata jsou zpravidla umístěna před lícem zdiva. Soudobé varianty principielně téhož řešení představují pojízdná vrata na elektrický pohon, uchycená pomocí horního závěsného zařízení a spodní vodící kolejnice.

Autor textu a fotky k kapitole
Otočná a posuvná dřevěná vrata © Martin Čerňanský

Přejít nahoru