Hospodářská a garážová vrata – otočná a posuvná vrata do stodoly a garáže

Kromě ohrazeného dvora a průjezdů uzavírají vrata rovněž stavební objekty. Nejpočetněji se přitom jedná o hospodářské stavby, zejména stodoly a kolny. Obdobnou funkci jako hospodářská vrata na stodole nebo kolně plní i v současnosti běžně užívaná garážová vrata.

Otočná a posuvná vrata do stodoly či kolny

foto: Dvoukřídlá vrata do stodoly

Dřevěná dvoukřídlá vrata do stodoly

Vjezd do stodoly se segmentově klenutým cihelným pasem. Jednoduchá dvoukřídlá vrata ze dřeva jsou kotvena pomocí otočných krajních sloupků – točnic.
Salajna, okres Cheb,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Plná jednokřídlá nebo dvoukřídlá vrata ze dřeva a později i jiného materiálu slouží k pevnému uzavření hospodářských staveb skladového a úloženého charakteru. Jedná se především o neprůjezdné nebo podélně či příčně průjezdné stodoly a uzavíratelné kolny. Oproti vratům u vjezdové brány, ohradní zdi nebo průjezdu domu jsou vrata hospodářských staveb orientována do soukromého prostoru dvora nebo zahrady. V případě usedlostí bez zahrad za stodolami jsou stodolová vrata orientována přímo do poloveřejného prostoru obdělávaných polností.

Výroba a rozměry vrat u stodoly či kolny

Z důvodu orientace hospodářských vrat stodoly či kolny mimo určující veřejné prostory zpravidla postačuje jejich jednoduché provedení. Veskrze se jedná o dřevěná otočná vrata vyrobená z jednoduše svisle kladených prken a prostá jakékoliv náročnější výzdoby nebo barevného nátěru. S ohledem na značné rozměry vrat do stodoly se zde nebývale dlouho udržel starobylý způsob uchycení dřevěných křídel pomocí krajních sloupků – točnic. Později je tento princip kotvení nahrazen posuvnými vraty na kolečkách, zatímco kovové závěsy se z důvodu značné tíhy uplatňují pouze vyjímečně u vrat menších rozměrů.

Otočná, posuvná a rolovací garážová vrata

Nejnověji se vrata uplaťnují u krytých garážových stání pro automobily, představujících samostatný typologický druh staveb. Zpočátku byly vozy umísťovány společně s hospodářskými stroji a nářadím do otveřených nebo uzavíratelných kolen. V současnosti jsou k tomuto účelu budovány samostatné stavby garáží včetně řady konstrukčních a materiálových typů garážových vrat. Kromě tradičních otočných vrat jsou výraběna i posuvná, resp. pojízdná nebo rolovací vrata. Vedle jednokřídlých a dvoukřídlých vrat se tak uplaťnují i tzv. sekční garážová vrata, která však nejsou vhodná pro použití na historických stavbách ani v prostředí historických sídel.

Autor textu a fotky ke kapitole
Hospodářská a garážová vrata © Martin Čerňanský

Přejít nahoru