Dvoukřídlá dřevěná a plechová vrata – otočná vrata ze dřeva a plechu, nátěry na vrata

Vrata vjezdové brány nebo stavebního objektu jsou tvořena ke konstrukci otvoru různě připevněnou pohyblivou deskovou výplní – křídly. Otočná nebo posuvná křídla vrat sloužící k vlastnímu uzavření otvoru mohou být vyrobena z různého materiálu, nejčastěji ze dřeva nebo plechu. Kromě provozního rozdělení dvou prostorů plní dřevěná nebo plechová vrata i funkci bezpečnostní a estetickou.

Jednokřídlá a dvoukřídlá otočná dřevěná vrata

foto: Dřevěná dvoukřídlá vrata

Dvoukřídlá dřevěná vrata domu

Dvoukřídlá dřevěná vrata domu opatřená barevným nátěrem. Kromě ochranné funkce dřeva zdůrazňuje nátěr i diagonální nebo radiální kladení prkenných výplní.
Klečaty, okres Tábor,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Základním materiálem pro výrobu starších jednokřídlých i běžně dochovaných mladších dvoukřídlých vrat bylo po dlouhou dobu výhradně dřevo. Otočná dřevěná vrata byla vyráběna pomocí svlaků a sbíjených prken – svlaková vrata nebo pomocí nosného rámu a prkenných výplní – rámová, resp. výplňová vrata. Kromě pohyblivých křídel vrat bylo dřeva zpočátku užíváno i na jejich kotvení a zavírání, přičemž obě funkce později přebírá stavební kování na vratech.

Nátěr na dřevěná vrata

Povrchová úprava dřevěných otočných vrat se zpočátku prováděla natíráním běžnými konzervačními prostředky. Později nachází uplatnění jednobarevný nebo vícebarevný nátěr i na vratech spíše ojedinělá malovaná výzdoba. Pouze u některých staveb sociálně vyspělejšího prostředí a v návaznosti na další požadavky (zejména bezpečnosti) byla vrata z vnější strany opatřována oplechováním náročného provedení a zdobnosti (např. vrata u hradních bran).

Otočná dvoukřídlá plechová vrata s nátěrem

foto: Dvoukřídlá plechová vrata

Plechová vrata u pilířového vjezdu do dvora

Plechová dvoukřídlá vrata vyrobená z plechu a kovových prutů. Z důvodu ochrany proti korozi jsou vrata opatřena nátěrem, plnícím i dekorativní funkci.
Pecičky, okres Příbram,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Teprve v první polovině 20. století jsou po staletí vyráběná dřevěná vrata nahrazována i na venkově stále běžnějšími plechovými vraty. Některá plechová vrata z 1. třetiny 20. století jsou přitom dokladem zručné kovářské práce a vhodně doplňují ohrazení hospodářského dvora zejména u mladších domů. Kromě plného plechu je na jejich výrobu užíváno i kovových tyčí různého profilu a zakřivení. Kovová vrata jsou častá především u pilířových vjezdů neposkytujících narozdíl od bran ochranu proti zatékání dešťové vody. Obdobně jako dřevěná vrata se i vrata plechová nutně opatřují nátěrem zabraňujícím v tomto případě korozi kovového materiálu.

Otočná vrata z palubek a lignátových desek

Ve druhé polovině 20. století jsou vrata vyráběna rovněž z úzkých palubek nebo z lignátových desek. Tyto materiálové typy převážně dvoukřídlých vrat nacházejí uplatnění především jako garážová vrata, často v kombinaci s neprůhledným prosklením.

Posuvná, vyklápěcí a rolovací plastová vrata

V současné době jsou všechny předchozí materiálové typy vrat hromadně vytlačovány posuvnými, vyklápěcími nebo rolovacími plastovými vraty. Pro opravy historických staveb i novostavby situované v historickém prostředí jsou plastová vrata samozřejmě naprosto nevhodná.

Autor textu a fotky ke kapitole
Jednokřídlá a dvoukřídlá dřevěná a plechová vrata © Martin Čerňanský

Přejít nahoru