Vrata u brány, ohradní zdi a domu – vjezdová otočná vrata u brány a průjezdu domu

Jednokřídlá nebo dvoukřídlá vrata slouží k uzavírání ohradní zdi či brány v místě vjezdu do dvora zemědělské usedlosti. Dále může být hospodářský dvůr uzavírán i vraty osazenými v průjezdu domu vyznačujícího se pravou nebo nepravou okapovou orientací vůči veřejnému prostoru.

Vjezdová vrata v ohradní zdi a pilířový vjezd

Jeden nebo dva vjezdy do prostoru hospodářského dvora zemědělské usedlosti jsou uzavírány nejčastěji otočnými dřevěnými vraty. Vjezd do ohrazeného dvora může mít přítom charakter prostého přerušení ohradní zdi nebo doplněn postranními pilíři různého architektonického provedení – pilířový vjezd.

Jednokřídlá otočná dřevěná vrata brány

Architektonicky náročnější řešení představují vrata u vjezdové brány. Zatímco dřevěné brány rámové konstrukce se u nás téměř nedochovaly, jsou zděné brány dochovány i z období středověku. Za vývojově starší přitom považujeme jednokřídlá otočná vrata ze dřeva, užívána na venkově právě u zděných středověkých bran v období vrcholně gotického slohu.

Dvoukřídlá dřevěná otočná vrata u brány

foto: Dvoukřídlá otočná vrata u brány

Dřevěná dvoukřídlá vrata vjezdové brány

Vjezd do hospodářského dvora ve formě klenuté brány uzavřené plnými otočnými dvoukřídlými vraty rámové konstrukce.
Bechyňská Smoleč, okres Tábor,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Později jsou běžně užívány dvoukřídlá otočná vrata a to jak u vjezdových bran s rovným trámovým nebo zděným klenutým nadpražím. Zděné klenuté brány přitom mohly stát samostatně nebo být začleněné do ohraní zdi s různým výškovým přesahem nebo průběžnou korunou zdiva.

Rozměry vjezdových vrat

Rozměry vjezdové brány a dřevěných vrat s jedním nebo dvěmi otočnými křídly byly odvozeny od průjezdné šířky a výšky plně naloženého vozu.

Vjezdová otočná vrata u průjezdu domu

U obytných staveb jsou dvoukřídlá dřevěná vrata užívána především k uzavíraní nejrůznějších krytých průjezdů. S průjezdy se setkáme zejména u okapově orientovaných domů zaujímajících celou šířku stavební parcely. Průjezd uzavřený obvykle dvoukřídlými otočnými vraty může být umístěn uprostřed půdorysu domu nebo v jeho krajní části (charakteristické pro domy na jižní Moravě). Kromě obytné funkce je část domového půdorysu vyhrazena rovněž hospodářské funkci, a to zpravidla ve vazbě na průjezd na jedné straně.

Průjezdy jsou běžné rovněž u usedlostí vyznačujících se úhlovým uspořádáním staveb (tzv. falešná okapová orientace domu). V těchto případech je však průjezd s otočnými dřevěnými vraty umístěn mimo vlastní domovou dispozici, která je ve skutečnosti orientovaná rovnoběžně s delším rozměrem stavební parcely.

Autor textu a fotky ke kapitole
Dřevěná otočná vrata u brány a průjezdu domu © Martin Čerňanský

Přejít nahoru