Železné mříže – okenní mříže kované z prutů a pásků, provlékané a se sponami, nátěry mříží

Železné mříže – kované mříže a nátěry na mříže

Historické mříže plnily ochrannou funkci vnitřních prostor a nejčastěji byly osazovány na okna a dveře. Kromě tohoto měly funkci dekorativní. Starší mříže byly kované z kujného železa, mladší jsou mříže litinové a ocelové.

foto: Kovaná mříž z pásků

Kované pásky tvořící jednoduchou mříž žudra. Oblíbeným motivem bylo šikmé naseknutí a vytvoření rozvilin.
Obec Příkazy, okres Olomouc, Foto © MaČefotogalerie

Okenní mříže

U historických staveb jsou bezpečnostní a dekorativní mříže na okna osazeny zpravidla do kamenicky opracované zárubně nebo později cihelného zdiva. Nejčastěji se tedy jedná o umístění okenních mříží přímo ve špaletě stavebního otvoru, přičemž rozeznáváme polohu před okenní výplní nebo mezi vnějšími a vnitřními okny. Méně časté jsou trojrozměrné mříže zazděné z lícové strany do zdiva, před které předstupují.

Kované mříže z kujného železa

Nejstarším typem mříží okenních a jiných prosvětlovacích otvorů jsou kované mříže vyrobené z kujného železa.

Mříže z prutů a pásků

Nejjednodušší řešení užívané i později přitom představují jednotlivé svislé pruty čtvercového nebo kruhového profilu, které byly v pravidelných vzdálenostech osazovány vedle sebe po celé šířce stavebního otvoru. Obdobným způsobem byly osazovány i kované pásky, přičemž velmi časté bylo jejich naseknutí a rozvidlení do rostlinného motivu.

Kované mříže ze železa

foto: Protahovaná okenní mříž

Mříž na okně vesnického zámku byla provedená provlékáním kovových prutů. Prostřídání je umožněno zkroucením profilu o úhel 45 stupňů.
Obec Zálší, okres Tábor, Foto © MaČefotogalerie

Složitější řešení představují mříže vyráběné křížením prutů. Rozlišujeme přitom mříže protahované (užíváno též názvu provlékané), na které byly užívány zpravidla přímé pruty.

Druhým typem mříží jsou mříže spojované sponami, pro které je obvykle užito prutů esovitého průběhu.

Přímé a zakřivené pruty

U přímých prutů bylo převažujícím řešením prosté pravoúhlé křížení s možnou torzí – kroucením. U prutů esovitě zakřivených převládá svislá orientace se vzájemným dotykem v důsledku jejich střídavého osazení. Okenní mříže protahované i mříže se sponami byly oblíbené zejména v barokním období, zatímco později jsou pruty již spojovány jiným způsobem.

Barevné nátěry na mříže

Stavebně historické průzkumy dokládají, že i mříže do oken byly v minulosti opatřovány barevnými nátěry sloužícími zároveň jako ochrana povrchu před povětrnostními vlivy.

Autor textu a fotodokumentace k materiálu
Železné mříže © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *