Železné mříže na okna kované nebo z prutů, ochranné nátěry

Historické mříže plnily ochrannou funkci vnitřních prostor a nejčastěji byly osazovány na okna a dveře. Kromě tohoto měly funkci dekorativní. Starší typy mříží byly kované z kujného železa, mladší typy jsou litinové a ocelové.

Kované mříže
Kované pásky tvořící jednoduchou mříž hanáckého žudra. Oblíbeným motivem bylo šikmé naseknutí a vytvoření rozvilin. Obec PŘÍKAZY, okres Olomouc. Foto © MaČe, 2005

Okenní mříže

U historických staveb jsou bezpečnostní mříže na okna osazeny do dřevěné trámkové zárubně nebo do zárubně kamenicky opracované, později do cihelného zdiva. První způsob byl běžný u roubených nebo hrázděných staveb, druhý u staveb zděných z kamene a později cihel.

Nejčastěji se jedná o umístění přímo ve špaletě stavebního otvoru, přičemž rozeznáváme polohu před okenní výplní nebo mezi vnějšími a vnitřními okny. Způsob osazení přitom znemožnuje jejich snadné odstranění.

Méně časté jsou trojrozměrné mříže zazděné z lícové strany do zdiva, před které předstupují. Díky tomuto umožnují výhled i do bočních stran, případně umístění květináče.

Kované z kujného železa

Nejstarším typem mříží okenních a jiných prosvětlovacích otvorů jsou kované mříže vyrobené z kujného železa.

Mříže do oken z prutů a pásků

Nejjednodušší řešení užívané i později přitom představují jednotlivé svislé pruty čtvercového nebo kruhového profilu, které byly v pravidelných vzdálenostech osazovány vedle sebe po celé šířce stavebního otvoru. Obdobným způsobem byly osazovány i kované pásky, přičemž velmi časté bylo jejich naseknutí a rozvidlení do rostlinného motivu.

Kované ze železa

Složitější řešení představují mříže vyráběné křížením prutů. Mohou být přitom i protahované (užíváno též názvu provlékané). Používal se přitom nejen jako bezpečnostní mříže na okna, ale rovněž mohly být osazeny pro ochranu sochařské výzdoby před poškozením i odcizením. Příkladem mohou být výklenkové kapličky se sochou nebo soškou.

Prutové mříže na okna
Mříž na okně vesnického zámku provedená provlékáním kovových prutů. Prostřídání je umožněno zkroucením profilu o úhel 45 stupňů.. Obec ZÁLŠÍ, okres Tábor. Foto © MaČe, NPÚ, 2007

Druhým typem jsou mříže spojované sponami, pro které je obvykle užito prutů esovitého průběhu.

Přímé a zakřivené pruty

U přímých prutů bylo převažujícím řešením prosté pravoúhlé křížení s možnou torzí – kroucením. U prutů esovitě zakřivených převládá svislá orientace se vzájemným dotykem v důsledku jejich střídavého osazení. Okenní mříže protahované i se sponami byly oblíbené zejména v barokním období, zatímco později jsou pruty již spojovány jiným způsobem.

Kovová okenní mříž
Kovová mříž kotvená do kamenné zárubně okna. Mříž tvoří vlnovitě zprohýbané pruty spojované sponami. Obec STARÝ TÝN, okres Litoměřice. Foto © MaČe, NPÚ, 2008

Ochranné nátěry

Stavebně historické průzkumy dokládají, že i mříže do oken byly v minulosti opatřovány barevnými nátěry sloužícími zároveň jako ochrana povrchu před povětrnostními vlivy.

Autor textu a fotodokumentace k materiálu Železné mříže © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru