Dvoukřídlá dřevěná vrata s průhledem – dřevěná otočná vrata brány a pilířového vjezdu

Oproti plným vratům do stodoly či jiné hospodářské stavby se otočná vrata vjezdové brány vyznačují nepoměrně složitějším členěním. S ohledem na jejich orientaci do veřejného prostoru je větší pozornost věnována nejen jejich výrobě, ale rovněž výzdobě reprezentačního charakteru. Otočná vjezdová vrata u brány do hospodářského dvora jsou často řešena jako vrata průhledová. Pokud jsou vrata brány opatřena dvířky pro pěší, dvířka zpravidla nejsou nijak zvýrazněna a vyznačují se stejnou skladbou a barevností jako samotná křídla.

Průhledová vrata u brány s přímým nadpražím

foto: Dvoukřídlá vjezdová vrata

Dvoukřídlá dřevěná vrata se svislým členěním

Dřevěná vrata u vjezdové brány s rovným nadpražím. Vrata jsou tvořena plnou dolní částí a horní průhledovou částí, tvořenou svislými plaňkami s mezilehlými mezerami.
Vodice, okres Tábor, Foto: © MaČe • fotogalerie

U vjezdových bran převažují plná jednokřídlá a později dělená dvoukřídlá otočná vrata s průhledem do prostoru hospodářského dvora. Dolní část vratových křídel zůstává plná, avšak část horní je z důvodu optického propojení tvořena svisle kladenými prkny nebo plaňkami se vzájemnými rozestupy. Jednoduché svislé uspořádání horní průhledové části je charakteristické nejen pro dřevěná dvoukřídlá vrata osazená u brány s přímým překladem, ale rovněž pro pilířové vjezdy bez nadpraží.

Výroba a výzdoba vrat

Na výrobu jednoduché svislé kladení se vyznačuje mezerami stejné nebo větší šířky než samotná prkna, plaňky nebo širší lišty. Svislé prvky horní části se často uplaťnují i na dolní plné části dřevěných vrat, kde překrývají spáry jednotlivých prken sražených k sobě. Někdy se na dřevěných vratech tohoto typu uplatňují ještě vodorovné vyřezávané lišty, zpravidla ve formě obloučkového vlysu shora uzavírajícího spodní plnou část jednotlivých křídel.

Průhledová vrata u zděné klenuté brány

Pravoúhlý tvar často mají i dřevěná dvoukřídlá vrata použitá u klenuté brány, protože otočná křídla vrat jsou zpravidla zavěšena ve výklenku za zdivem klenuté části brány. Při čelním pohledu z veřejného prostoru se mohou tato vrata jevit jako zakřivená podle tvaru klenuté brány, zejména pokud je použito dostředné uspořádání prken nebo planěk v horní části.

Dřevěná dvoukřídlá vrata s motivem slunce

foto: Dřevěná vrata klenuté brány

Dřevěná dvoukřídlá vrata s motivem slunce

Dřevěná vrata u klenuté brány, osazená v záklenku jejího zdiva. Horní průhledovou část tvoří sluneční motiv vytvořený dostředným uspořádáním planěk.
Dobršín, okres Klatovy,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Dostředným uspořádáním vzniká oblíbený sluneční motiv, přičemž radiálně uspořádaná prkna mohou být u plných vrat kladeny těsně vedle sebe nebo opět s ponecháním mezer mezi prkny u vrat průhledových. Jednotlivá prkna symbolicky představující sluneční paprsky mohu být jednoduchého tvaru nebo vyřezávaná a v obou případech se však vždy zužují v dostředném směru. Z důvodu nemožnosti připevnit všechna prkna nebo plaňky do jednoho bodu je u každého vratového křídla proveden dřevěný čtvrtkruh, představující společně při zavřených vratech právě horní polovinu slunce vycházejícího ze spodní plné části dvoukřídlých vrat.

Doložena jsou i dvoukřídlá dřevěná vrata s plným motivem slunce, který je umístěný uprostřed horní poloviny vrat. Ke střednímu svislému trámu obou křídel vrat je pak připevněn dřevěný půlkruh, představující levou a pravou polovinu slunečního motivu.

Autor textu a fotky ke kapitole Dřevěná dvoukřídlá vrata s průhledem © Martin Čerňanský

Přejít nahoru