Kotvení a kování na dřevěná vrata – závěsy na otočná vrata, kolečka na pojízdná vrata

S ohledem na požadavek snadného otevírání a značnou tíhu velkých vrat vjezdové brány nebo stodoly bylo vždy mimořádně důležité konstrukční řešení kotvení (uchycení) vratových křídel. Dřevěná jednokřídlá nebo dvoukřídlá vrata mohla být ukotvena vložením točnic do předem připravených lůžek nebo pomocí stavebního kování používaného na otočná i posuvná vrata.

Točnice a vodící otvory pro dřevěná otočná vrata

foto: Samorost pro uchycení točnice

Samorost pro uchycení starých otočných vrat

Dřevěný samorost na jednokřídlá vrata osazená do vjezdové brány gotického původu. Vrata byla kotvena zasunutím krajního sloupku do vymezeného otvoru.
Čertyně, okres Český Krumlov,
Foto: © MaČe • fotogalerie

U točnicového způsobu kotvení jednokřídlých nebo dvoukřídlých dřevěných vrat je krajní sloupek zvaný točnice dole usazen ve vodícím lůžku vytesaném v kameni nebo vydlabaném v prahovém trámu. V horní části otvoru je sloupek klenutých bran kotven zasunutím přečnívající části do oka vytvořeného dřevěným samorostem nebo provedeném v dřevěném prvku nejrůznějšího tvaru. Tento způsob kotvení je doložen u středověkých bran opatřených jednokřídlými vraty. U vjezdů s rovným trámovým nadpražím je horní část točnice dřevěných vrat kotvena do předem vydlabaného lůžka v nadpražním trámu, tedy obdobným způsobem jako je tomu u prahového trámu.

Objímky, trny a další kování na otočná vrata

foto: Stavební kování na otočná vrata

Otočná vrata se stavebním kováním

Vrata s okovanou točnicí opatřenou kovovým trnem zasunutým do oka vytvořeného pomocí kovového pásku připevněného do trámového nadpraží.
Kostelík, okres Rakovník,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Mladší varianty otočných vrat používají pro uchycení točnice stavebního kování ve formě tyčové a páskové oceli připevněné přímo na vrata. Mezi nejčastější způsob použití kování náleží kotvení krajního sloupku pomocí ocelových pásků vytvarovaných do podoby kruhových kovových objímek. Časté je rovněž kotvení okovaných točnic nikoliv již nutně kruhového profilu za pomocí kovových trnů zasunutých v dolní části do vyvrtané díry v kameni a v horní části nejčastěji do malých ok vytvořených tvarováním kovového pásku připevněného do nadpražního trámu. K připevnění ok na vrata jsou užívány šrouby a čtvercové matky, nahrazené později matkami šestihranného tvaru.

Vnější a vnitřní závěsy (panty) na otočná vrata

Za vývojově mladší považujeme užití stavebního kování na zavěšená vrata. Obdobně jako u dveří rozeznáváme vodorovné, svislé nebo křížové vnější závěsy, vyznačujícími se však podstatně většími rozměry. Kované či později průmyslově vyráběného vnější závěsy s oky jsou připevněny přímo na dřevěná vrata, která jsou osazena na závěsné háky. Závěsné háky mohou být zatlučené do bočních dřevěných trámů nebo zazděné do ostění vratového otvoru. Novější řešení představují vnitřní lité závěsy nazývané též panty na vrata. U dřevěných vrat jsou vnitřní závěsy zapuštěny do konstrukce dřevěného křídla, zatímco u plechový vrat jsou přímo jeho součástí.

Kování a kolečka na posuvná a pojízdná vrata

foto: Posuvná vrata s kolečky

Posuvná vrata na kolečkách

Posuvná dřevěná vrata zavěšená pomocí rozvidlených kovových pásků a otočných koleček na horním pojezdném profilu.
Sobotka, okres Jičín,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Oproti otočným vratům s bočními závěsy se posuvná vrata vyznačují zavěšením v horní části. Vlastní tíha posuvných vrat se zpravidla přenáší pomocí koleček a pásků na kovový profil zazděný v nadpraží stavebního otvoru. Po tomto profilu se kolečka při posouvání vrat zároveň pohybují. Z důvodu pevnějšího uchycení jsou pásky často na dolním konci rozvidlené, připevnění k dřevěným vratům pomocí šroubů se čtvercovými a později šestihrannými matkami. Posuvná vrata jsou obvykle umístěna před vnějším lícem zdiva, podél kterého se při otevírání posouvají do stran. Na stejné principu jsou založena i současná pojízdná vrata s elektrickým pohonem.

Autor textu a fotky ke kapitole
Kotvení a kování na otočná a posuvná vrata © Martin Čerňanský

Přejít nahoru