Stavební doplňky na dřevěná vrata – stavební kování na vrata, závory a úkolníky

Mezi stavební doplňky používané na vrata náleží především prvky sloužící k ukotvení vrat do vjezdové brány nebo stavebního otvoru obytné či hospodářské stavby (např. nosnou funkci plnící závěsy na vrata). Dále rovněž prvky zajištující snadné otevírání a zavírání vrat (např. úchopy) i jejich bezpečné uzavření (např. bezpečnostní závory a zámky). Přestože např. úchopy nebo bezpečnostní závory přenášejí při pohybu vrat rovněž zatížení, neplní při zavřených vratech nosnou funkci v porovnání s vratovými závěsy.

Stavební kování na vrata – závěsy, zámky atd.

foto: Kování na dřevěná vrata

Stavební kování na vratech

Úchop vyrobený z kovu a připevněný hřebíky. Kromě rozvidlení a zatočení se uplatňuje i zkroucení kruhového držadla.
Trstěnice, okres Svitavy, Foto: © MaČe • fotogalerie

Nejstarší použití kovu na vratech představují pravděpodobně kované hřeby s kulatou hlavou, sloužící k přibití prkének k podkladu nebo rámu. Velmi starého užití je rovněž oplechování lícové strany vrat, které však u běžných staveb nebylo nikterak časté. Běžnou součástí vrat zejména konstrukčně mladší typů je však kování užívané na kotvení vratových křídel. Jedná se zejména o různé objímky, trny a oka sloužící k uchycení sloupků točnicových vrat nebo vnější závěsy různého tvaru a výzdoby použité na zavěšená otočná vrata. O stavebním kování použitém na kotvení otočných a posuvných vrat pojednává samostatná stránka Kotvení a kování na vrata >>>. Kromě tohoto se však na vratech vyskytuje i další kování, reprezentované např. úchopy pro snadnější otevíraní vrat nebo klepadly. U dvířek pro pěší často osazených ve vratech se navíc často uplatňují i kliky se zámky a klíčovými štítky.

Bezpečnostní závory na vrata k zavírání vrat

Nedílnou součástí stavebního vybavení jednokřídlých i dvoukřídlých otočných vrat jsou prvky zajišťující jejich bezpečné uzavírání. Vrata je často možné otevřít pouze z vnitřní strany, tj. z prostoru hospodářského dvora. Pouze případná symetricky či nesymetricky umístěná dvířka pro pěší měla možnost otevírání rovněž z veřejného prostoru. Ve strarších dobách se otočná vrata pevně uzavírala pomocí závory zasouvané do předem přípravaných kapes ve zdivu, především pak u starších jednokřídlých vrat. U širších dvoukřídlých vrat je vodorovné zasouvání nahrazeno svislým zasunutím závory (zápory) za kovové háky zatlučené do obou křídel.

Mezi stavební doplňky vrat jsou uvedeny rovněž úkolníky zajištující bezpečný průjezd bránou nebo průjezdem. Stavebně však obvykle souvisí s konstrukcí otvoru a nikoliv vlastní výplně – vrat. Z tohoto důvodu budou následující odstavce později přesunuty do dosud nezpracované kapitoly o konstrukci brány a průjezdu.

Tesané úkolníky z kamene pro průjezd vraty

foto: Tesaný úkolník u průjezdu

Z kamene tesaný úkolník průjezdu

Z kamene tesaný úkolník lichoběžníkového profilu. Úkolník je opatřen datací rokem 1892 a výzdobou ve tvaru květu a spirály.
Vodice, okres Prachatice,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Otvor vrat vjezdové brány nebo průjezdu domu či hospodářské stavby (průjezdné stodoly, kolny atd.) zpravidla doplňovaly úkolníky. Úkolníky byly umístěné po obou stranách vjezdového otvoru a zabraňovaly nadměrnému přiblížení vozu k ostění brány nebo stavebního otvoru. Úkolníky byly provedené nejčastěji z tesaného kamene, v některých případech opatřené datací i výzdobou. Poněkud kuriózní řešení představuje příklad použití zazděné poloviny mlýnského kamene.

Kovové úkolníky průjezdu

Později jsou úkolníky provedeny jako kovové, zpravidla ve tvaru čtvrtkruhově ohnuté trubky ukončené bochníkovou hlavicí s možnou profilací.

Autor textu a fotky ke kapitole
Stavební doplňky na vrata © Martin Čerňanský

Přejít nahoru