Plná a prosklená vrata – jednokřídlá a dvoukřídlá dřevěná vrata se sklem

Dělení a členění vrat vychází z jejich konstrukčního řešení a z funkčního využití vnitřního nebo venkovního prostoru, který je vraty uzavírán. U starší vrstvy zástavby jsou užívána plná jednokřídlá dřevěná vrata svlakové konstrukce. Mladší typy otočných vrat jsou vyráběna rovněž ze dřeva, avšak již převažují dvoukřídlá vrata se symetrickými křídly rámové konstrukce. Křídla mohou být provedena jako plná nebo dělená, o kterých pojednává samostatná kapitola. Teprve podstatně později jsou vyráběna prosklená vrata.

Plná jednokřídlá a dvoukřídlá svlaková vrata

Mezi nejstarší a zdaleka nejčastěji používaná náleží otočná plná jednokřídlá a později dvoukřídlá vrata, které nejsou po výšce nijak dělena nepočítaje v to jejich členění. Plnost starších vrat vychází z jejich svlakové konstrukce, tvořené svisle sraženými prkny spojenými svlaky v deskové křídlo.

S ohledem na tento konstrukční princip je zřejmá nutnost jednoduchého členění odrážejícího se ve způsobu svislého kladení jednotlivých fošen nebo prken použitých na plná vrata s jedním nebo dvěmi dřevěnými křídly. Později mohou být spáry mezi prkny zakryty krycími lištami. S plnými vraty se nejčastěji setkáme u hospodářských staveb, kde postačuje jejich užitková funkce. Jedná se především o otočná a později posuvná vrata do stodoly, vyznačující se jednoduchým svislým členěním bez barevné úpravy povrchu.

Plná dvoukřídlá rámová vrata ze dřeva

foto: Plná dřevěná dvoukřídlá vrata

Dvoukřídlá dřevěná vrata plná

Plná dvoukřídlá vrata rámové konstrukce. Dřevěná otočná vrata do dvora jsou vyrobena z trámků a prken opatřených nátěrem.
Bechyňská Smoleč, okres Tábor,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Plná však zůstává rovněž i řada mladších vrat, vyznačujících se již rámovou konstrukcí. Jedná se o zejména o otočná dvoukřídlá vrata uzavírající průjezdy domů i vjezdové brány s požadavkem úplného optického oddělení hospodářského dvora.

Z důvodu orientace vůči veřejnému prostoru ulice nebo návsi jsou tato vrata pohledově velmi exponovaná a vyžadují náročné řemeslné provedení. Požadavky na reprezentaci plných rámových vrat jsou zpravidla realizovány ozdobným kladením prkének v jednotlivých polích nosného dřevěného rámu a často ještě zdůrazněny vícebarevným nátěrem plnícím samozřejmě i ochranou funkci dřeva vystaveného povětrnosti.

Plná dvoukřídlá dvouvrstvá vrata ze dřeva

Plná bývají rovněž na venkově nepříliš často užívaná dvouvrstvá vrata, tvořená spodní svlakovou konstrukcí. Na tuto nosnou konstrukci je kovanými hřeby přibíjeno vrchní prkenné obložení výrazově napodobující právě skladbu rámových vrat.

Prosklená dvoukřídlá vrata, vrata s nadsvětlíkem

foto: Prosklená dvoukřídlá vrata

Dvoukřídlá vrata prosklená

Dvoukřídlá výpňová vrata ze dřeva a skleněných tabulek. Prosklení vyplňuje horní rámová pole členěná dále příčlemi.
Strážnice, okres Hodonín,
Foto: © MaČe • fotogalerie

V oblastech charakterizovaných okapovou orientací domů, ať již skutečnou nebo dojmovou v důsledku překrytí původně volného vjezdu do dvora, byly dvoukřídlými vraty uzavírány vzniklé průjezdy. Zejména na jižní Moravě postupně začal průjezd sloužit rovněž možnému posezení a odpočinku. Pravděpodobně takto vznikl požadavek na částečné prosvětlení prostoru, krytého shora střechou nebo již patrem.

Přisvětlení zajišťovala mladší otočná vrata s prosklením nebo nadsvětlíkem. Velikost prosklení přitom často vycházela z rámové konstrukce vratového křídla, u kterého bylo v horní části namísto plných výplní použito právě sklo.

Autor textu a fotky k heslu Plná a prosklená otočná vrata © Martin Čerňanský

Přejít nahoru