Stavební konstrukce

Sedlová střecha Střecha sedlového tvaru o dvou rovinách uzavřených štíty. Tvoří ji dvě šikmé roviny, které se protínají ve hřebenu střechy a vycházejí z okapů (zpravidla delších stran půdorysného obdélníku). Na kratších stranách je uzavřena štíty. Sedlová střecha je příznačná hlavně pro kolonizační horské kraje a jako mladší prvek se vyskytuje také v oblastech zděné …

Sedlová střecha Pokračovat ve čtení »

Sokl, podrovnávka Přízemní část zdiva vyjádřená architektonickým tvarem a odlišená i stavebním provedením. U lidové architektury jde zpravidla o nejnižší, poněkud předstupující část obvodové zdi. Sokl bývá barevně odlišen od ostatní plochy zdi. Místně též podrovnávka nebo štráf (lit. 016: V. Frolec, str. 204/). Barevně vyznačený pás u nejspodnější části zdi; u novějších staveb též …

Sokl jako přízemní část zdiva, též podrovnávka, obrovnávka Pokračovat ve čtení »

Perón (z němčiny, původ francouzský) Zvýšená zděná komunikace před vstupy, zejména do hospodářských budov. Přístup na perón umožňuje rampa nebo schodiště. U patrových budov pod klenutým nebo rovně položeným perónem jsou vstupy do spodního podlaží (Slánsko, Litoměřicko) (lit. 016: J. Vařeka, str. 159). Autor hesla Perón z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef …

Perón jako komunikace se vstupy, též nástupiště vlakového nádraží Pokračovat ve čtení »

Plenta, plentování – lícová přizdívka stěny z vnější nebo vnitřní strany Lícová přizdívka (přezdívka) na stěně z jiného (zpravidla „méně“ hodnotného) materiálu. Uplatnila se zejména u roubených staveb, jejichž dřevěné stěny byly z vnější strany obezdívány (lit. 016: J. Vařeka, str. 162/upraveno, doplněna druhá věta). Autor hesla Plenta z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav …

Plenta jako přizdívka stěny, též plentování Pokračovat ve čtení »

Sruby bez nárožní vazby – konstrukce nejstarších staveb z kuláčů Stavba z kuláčů, jejichž konce se na nárožích jen dotýkají a na vnitřní i vnější straně stěny jsou hlavně v rozích zpevněny kolmými kůly. Jedna z nejstarších staroslovanských stavebních technik, doložená v lotyšském archeologickém materiálu z počátku 2. poloviny 1. tisíciletí a druhotně dochovaná v …

Srub jako nestarší stavební konstrukce, s přesahy na nároží Pokračovat ve čtení »

Lepenec je dřevohliněná konstrukce pod krovem sýpky Dřevěná a hliněná konstrukce, budovaná v některých oblastech zejména pod krovem zděných sýpek (ať už samostatných nebo umístěných v domech) jako tepelná a protipožární izolace, příbuzná se starobylou konstrukcí roubené valené klenby. Izolační hliněná mazanina je nesena fošnami či poválky, uloženými buď v podélném, vaznicovém směru (v těchto …

Lepenec je konstrukce ze dřeva a hlíny pod krovem sýpek Pokračovat ve čtení »

Střecha Stavební konstrukce uzavírající shora budovu a chránící ji před nepříznivými povětrnostními vlivy. Skládá se z vlastní konstrukce krovu a střešního pláště s krytinou. Podle tvaru rozeznáváme v lidovém stavitelství nejčastější střechy sedlové („ do štíta “) valbové („ do kopy “). Dále pak střechy: polovalbové pultové mansardové (podlomené) stanové polygonální střechy Podle sklonu dělíme …

Střecha jako konstrukce chránící stavbu, tvořená krovem a krytinou Pokračovat ve čtení »