Stavební konstrukce

Sedlová střecha Střecha sedlového tvaru o dvou rovinách uzavřených štíty. Tvoří ji dvě šikmé roviny, které se protínají ve hřebenu střechy a vycházejí z okapů (zpravidla delších stran půdorysného obdélníku). Na kratších stranách je uzavřena štíty. Sedlová střecha je příznačná hlavně pro kolonizační horské kraje a jako mladší prvek se vyskytuje také v oblastech zděné …

Sedlová střecha Pokračovat ve čtení »

Sokl, podrovnávka Přízemní část zdiva vyjádřená architektonickým tvarem a odlišená i stavebním provedením. U lidové architektury jde zpravidla o nejnižší, poněkud předstupující část obvodové zdi. Sokl bývá barevně odlišen od ostatní plochy zdi. Místně též podrovnávka nebo štráf (lit. 016: V. Frolec, str. 204/). Barevně vyznačený pás u nejspodnější části zdi; u novějších staveb též …

Sokl jako přízemní část zdiva, též podrovnávka, obrovnávka Pokračovat ve čtení »

Perón (z němčiny, původ francouzský) Zvýšená zděná komunikace před vstupy, zejména do hospodářských budov. Přístup na perón umožňuje rampa nebo schodiště. U patrových budov pod klenutým nebo rovně položeným perónem jsou vstupy do spodního podlaží (Slánsko, Litoměřicko) (lit. 016: J. Vařeka, str. 159). Autor hesla Perón z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef …

Perón jako komunikace se vstupy, též nástupiště vlakového nádraží Pokračovat ve čtení »

Plenta, plentování – lícová přizdívka stěny z vnější nebo vnitřní strany Lícová přizdívka (přezdívka) na stěně z jiného (zpravidla „méně“ hodnotného) materiálu. Uplatnila se zejména u roubených staveb, jejichž dřevěné stěny byly z vnější strany obezdívány (lit. 016: J. Vařeka, str. 162/upraveno, doplněna druhá věta). Autor hesla Plenta z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav …

Plenta jako přizdívka stěny, též plentování Pokračovat ve čtení »

Sruby bez nárožní vazby – konstrukce nejstarších staveb z kuláčů Stavba z kuláčů, jejichž konce se na nárožích jen dotýkají a na vnitřní i vnější straně stěny jsou hlavně v rozích zpevněny kolmými kůly. Jedna z nejstarších staroslovanských stavebních technik, doložená v lotyšském archeologickém materiálu z počátku 2. poloviny 1. tisíciletí a druhotně dochovaná v …

Srub jako nestarší stavební konstrukce, s přesahy na nároží Pokračovat ve čtení »

Podezdívka je spodní část stavby, oproti základům nad úrovní terénu pro vyrovnání terénu Podezdívka je různě vysoká zeď, vybudovaná zpravidla z lomového nebo z jiného kamene, na níž spočívá jiná konstrukce. Vyskytuje se u roubených i zděných staveb. Podezdívka vyrovnává terénní rozdíly a částečně též odizolovává stěny, před které zpravidla mírně předstupuje. V některých případech …

Podezdívka pod roubené, hrázděné nebo zděné stěny, spodní část stavby Pokračovat ve čtení »

Lepenec je dřevohliněná konstrukce pod krovem sýpky Dřevěná a hliněná konstrukce, budovaná v některých oblastech zejména pod krovem zděných sýpek (ať už samostatných nebo umístěných v domech) jako tepelná a protipožární izolace, příbuzná se starobylou konstrukcí roubené valené klenby. Izolační hliněná mazanina je nesena fošnami či poválky, uloženými buď v podélném, vaznicovém směru (v těchto …

Lepenec je konstrukce ze dřeva a hlíny pod krovem sýpek Pokračovat ve čtení »

Schody a schodiště, typologie, materiál a konstrukce schodů Schody nazýváme šikmou stavební konstrukci určenou k překonání rozdílů výšek. Schody mohou být součástí stavebních objektů nebo se vyskytovat ve venkovní prostoru, např. zahradě nebo ve veřejném prostranství. Podle umístění rozlišujeme schody vnitřní a venkovní, podle počtu ramen jednoramenné a víceramenné, podle průběhu přímé a křivočaré, podle …

Schody a schodiště, typologie, materiál a konstrukce schodů Pokračovat ve čtení »

Valba je část střechy, nářečně též pavlač 1. Zešikmená trojúhelníková část střechy na užší straně domu. Střecha s valbou je označována jako čtyřokapová nebo valbová střecha; 2. Ve významu pavlač (nářečně, Chodsko) (V. Frolec, J. Vařeka, str. 242). Valbička Malá valba, která seřezává vrchol štítu u sedlové střechy (J. Vařeka, str. 242). Nástrešnik (nářečně, moravsko-slovenské …

Valba je část střechy, nářečně též pavlač Pokračovat ve čtení »

Roubené stavby a související prvky – ztužení, sprárování, zdvihání heverem apod. Roubení Technika stavby dřevěné stěny nebo klenby s použitím trámů kladených v jednotlivých vrstvách na sebe a spojených na nároží tesařskými spoji. Trámy jsou zpravidla stejné délky, pokud se nejedná o roubenou klenbu. Kromě tesařských spojů na nároží je stabilita roubené stěny zajišťována i …

Roubené stavby a související prvky – ztužení, sprárování, zdvihání heverem apod. Pokračovat ve čtení »