Lepenec je dřevohliněná konstrukce pod krovem sýpky

Dřevěná a hliněná konstrukce, budovaná v některých oblastech zejména pod krovem zděných sýpek (ať už samostatných nebo umístěných v domech) jako tepelná a protipožární izolace, příbuzná se starobylou konstrukcí roubené valené klenby. Izolační hliněná mazanina je nesena fošnami či poválky, uloženými buď v podélném, vaznicovém směru (v těchto případech jsou fošny zpravidla osazeny za ústupky ve štítech a podpírány systémem trámkových krokví), nebo naopak nosnými vaznicemi a fošnami směrovaným ve směru krokví.

Krov nad lepencem býval jen lehký (pro slaměnou či šindelovou krytinu), vzepřený krokvemi nebo zavěšený na hřebenové vaznici, počítalo se i s možností jeho snadného stržení při požáru. Lepenec postupně ztrácí opodstatnění s nástupem nespalné krytiny (lit. 016: J. Vařeka, str. 113).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

doplnit foto, exkurze, jižní morava

Přejít nahoru