Valba je část střechy, nářečně též pavlač

Valba je část střechy, nářečně též pavlač

1. Zešikmená trojúhelníková část střechy na užší straně domu. Střecha s valbou je označována jako čtyřokapová nebo valbová střecha;

2. Ve významu pavlač (nářečně, Chodsko) (V. Frolec, J. Vařeka, str. 242).

Valbička

Malá valba, která seřezává vrchol štítu u sedlové střechy (J. Vařeka, str. 242).

Nástrešnik

(nářečně, moravsko-slovenské pomezí)

Malá předsazená valbička (J. Vařeka, str. 131).

Literatura a odkazy:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.