Hmotné a nehmotné dědictví UNESCO – přírodní, kulturní a smíšené památky, mistrovská díla

Světové dědictví UNESCO – přírodní, kulturní, smíšené a nemateriální

Seznam památek UNESCO rozlišuje hmotné dědictví lidstva (materiální, dále dělené do 3 skupin) a dědictví nehmotné povahy (nemateriální).

foto: UNESCO – PRAHA

Panorama Hradčan s Pražským hradem a katedrálou sv. Víta při pohledu z terasy Národního divadla.
Praha – Hradčany, okres Praha hl.m., Foto © MaČefotogalerie

Hmotné kulturní dědictví

Podle Úmluvy můžeme rozlišit hmotné kulturní dědictví UNESCO na památky přírodního dědictví, památky kulturního dědictví nebo památky smíšeného charakteru. Kromě tohoto UNESCO zároveň vede i Seznam památek světového dědictví v ohrožení, kterých v roce 2011 čítal na 35 památek.

Památky přírodního dědictví

Památky přírodního dědictví představují zejména přírodní jevy, geologické útvary a oblasti s přirozeným výskytem ohroženého druhu zvířat nebo rostlin a přírodní lokality, ve všech případech výjimečné světové hodnoty. K roku 2011 bylo na Seznamu UNESCO zapsáno 183 památek přírodního dědictví.

Památky kulturního dědictví

Za památky kulturního dědictví jsou považovány existující či zaniklé sídelní lokality, soubory staveb i areály budov nebo jednotlivé stavby, které se vyznačují výjimečnou světovou hodnotou z hlediska dějin, umění či vědy.

Do památek kulturního dědictví náleží rovněž světově významná díla monumentálního sochařství, malířství i dalších uměleckých řemesel. Do roku 2011 organizace UNESCO zapsala na 725 památek kulturního dědictví.

Památky smíšeného charakteru

Za památky smíšeného charakteru považujeme památky kulturního dědictví situované na území památky přírodního dědictví a charakteristické vzájemným prolínáním přírodních a lidských výtvorů. V současnosti (rok 2011) je na Seznamu UNESCO 28 památek smíšeného charakteru.

Nehmotné kulturní dědictví UNESCO

Za památku nehmotného (nemateriálního) kulturní dědictví považujeme podle Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví památku uvedenou v Seznamu UNESCO, jehož oficiální název zní Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva.

Autor textu a fotodokumentace k UNESCO © Martin Čerňanský