Památky UNESCO ČR – 16 (Praha, Český Krumlov, Telč, Litomyšl atd.)

Památky UNESCO ČR, přesněji a správněji památky světového dědictví UNESCO v ČR, reprezentují především nejhodnotnější historická jádra našich měst a jedné vesnice. Kromě těchto sídelních celků jsou zastoupeny rovněž jednotlivé stavby, představující mimořádně významná díla středověké, novověké i moderní architektury. Celkový počet památek UNESCO v ČR, resp. položek na seznamu, je 16.

Památky UNESCO ČR – Praha
Pražský hrad s královským palácem a katedrálou sv. Víta. I přes statut UNESCO jsou památkové hodnoty města často ohroženy. Dokládá to řada demolic i rozměrné novostavby v centru města. Město PRAHA, Hradčany. Foto © MaČe, NPÚ, 2005

Památky UNESCO ČR – krajina, sídla a stavby

Historická města

Mezi památky UNESCO na území České republiky náleží především celistvě dochovaná historická jádra našich nejvýznamnějších měst, mezi které patří Praha, Kutná Hora, Telč a Český Krumlov.

Praha

Historické centrum Prahy představuje městské sídlo mimořádných urbanistických a architektonických hodnot. Rozlohou a počtem stavebních památek světového významu je historická Praha v mnoha ohledech nesrovnatelná s mnoha dalšími historickými městy České republiky i Evropy.

Deset století nepřetržitého vývoje kvalitativně mimořádně hodnotné slohové architektury zanechalo výrazný otisk v panoramatickém obrazu stověžaté Prahy i na vlastním historickém památkovém fondu.

Pražská památková rezervace zcela oprávněně náleží k plošně největšímu památkově chráněnému území sídelního útvaru na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kutná Hora

Historická Kutná Hora, po Praze druhé nejvýznamnější město našich středověkých dějin, představuje sídlo hodnotných měšťanských domů v čele s chrámovými stavbami svaté Barbory a Sedleckého kostela situovaného mimo historické centrum.

Telč

Město Telč
Zděné měšťanské domy s loubím a převážně renesančními či barokními štíty orientovanými do prostoru náměstí. TELČ, okres Jihlava. Foto © MaČe, NPÚ, 2009

Historická Telč představuje urbanisticky a stavebně dochovaný goticko-renesanční sídelní útvar reprezentovaný zámeckým areálem a významnými měšťanskými domy s náročně provedenými průčelím jednotlivých staveb.

Český Krumlov

Historický Český Krumlov jako celistvě dochovaný sídelní útvar mimořádné hodnoty zastupuje renesanční období charakterizované vysokou úrovní novověké stavebně-řemeslné i umělecké tvorby.

Třebíč

Z měst, resp. jejich historických jader nebo čtvrtí, je na seznamu UNESCO i židovská čtvrť v Třebíči, s dominantou baziliky sv. Prokopa.

Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně

Slavná lázeňská města Evropy je název trojice lázeňský měst, společně zahrnutých do Seznamu světového dědictví UNESCO díky minerálním pramenům, hodnotným stavbám i přírodnímu zázemí.

Historická vesnice

Holašovice

Mezi památky UNESCO na území ČR náleží rovněž uceleně dochovaná jihočeská vesnice Holašovice, zastupující památky lidové architektury a popisovaná na samostatné stránce.

Vedle historických jader měst a jedné vesnice jsou na Seznamu památek UNESCO rovněž zámky nebo sakrální stavby. Zastoupena je rovněž památka moderní architektury – vila.

Zámecké areály

Zahrady a zámek v Kroměříži

Ze zcela mimořádného souboru našich hradů a zámků nalezneme na Seznamu světového dědictví UNESCO ve slohové čistotě dochovaný renesanční zámek Litomyšl a zámek biskupské rezidence v Kroměříži včetně barokních zahrad i dalších krajinářských úprav.

Kulturní krajiny

Lednicko-valtická kulturní krajina

Nechybí ani oba zámky Lednicko-Valtického areálu představujícího rozsáhlé krajinářské dílo se soustavou rybníků, alejemi, parky i zemědělskou krajinou doplněnou drobnými stavbami a pavilóny romantizujícího architektonického pojetí.

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří

Kulturní krajina Kladrubské polabí

Žatec a krajina žateckého chmele

Sakrální památky

Žďár nad Sázavou, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

Ze sakrálních památek situovaných mimo výše uvedená historická města a zapsaná na seznamu UNESCO jmenujme poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

Olomouc, sloup se sousoším Nejsvětější trojice

Další sakrální památkou je sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci.

Památky moderní architektury

Brno, Vila Tugendhat

Z památek moderní architektury nelze opomenout funkcionalistickou vilu Tugendhat v Brně, za jejímž návrhem stojí světově proslulý architekt Ludwig Mies van der Rohe.

Vila Tugendhat v Brně
Nejslavnější brněnská vila Tugendhat nabízí skrze svá pásová okna i jeden z nejpůsobivějších pohledů na historické jádro města Brna. BRNO. Foto © MaČe, NPÚ, 2012

Kromě exteriéru a interiéru stavby, určované typickými znaky funkcionalistické architektury i řadou technických vymožeností své doby, náleží mezi nesporné kvality i umístění na parcele s výhledem na historickou část města Brna.

Autor textu a fotodokumentace k Památky UNESCO ČR © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

UNITED NATIONS. United Nations [online]. [cit. 2024-02-18]. Dostupné z: https://www.un.org/en

UNESCO. UNESCO [online]. [cit. 2024-02-18]. Dostupné z: https://www.unesco.org/en

UNESCO. World Heritage Convention [online]. [cit. 2024-02-18]. Dostupné z: https://whc.unesco.org

UNESCO. World Heritage List [online]. [cit. 2024-02-18]. Dostupné z: https://whc.unesco.org/en/list

Přejít nahoru