UNESCO – sídlo organizace a členství ČR, památky a podminky nominace, indikativní seznam

UNESCO – Světové přírodní a kulturní dědictví

UNESCO je mezinárodní Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, která byla založena nedlouho po skončení II. světové války v reakci na její tragické události.

foto: UNESCO – MODEL

Model vítězného návrhu budov UNESCO. Na projektu se podíleli architekti M. Breuer, B. Zehrfuss a P. L. Nervi.
UNESCO, Francie – Paříž, Foto © MaČefotogalerie

Sídlo a složky UNESCO

Organizace UNESCO má sídlo v hlavním městě Francie – Paříži, nedaleko proslulé Eiffelovy věže. V současnosti je členem UNESCO 195 členských zemí. Organizační členění tvoří Generální konference UNESCO, Výkonná rada a Sekretariát.

Členství ČR v UNESCO

Česká republika je členem organizace UNESCO od samého založení, neboť tehdejší Československo patřilo k zakládajícím členům organizace. K mezinárodní Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví přijaté ve Stockholmu roku 1972 se Česká republika však připojila až po sametové revoluci roku 1990.

Spolupráce ČR s organizací UNESCO

V současnosti má Česká republika Stálou misi při UNESCO a také Českou komisi pro UNESCO, která zprostředkovává mezinárodní styk mezi národními institucemi, odborníky a organizací UNESCO. Spolupráce České republiky s organizací UNESCO je spadá pod gesci Ministerstva kultury České republiky (MK ČR).

Památky UNESCO a definice

Památkami UNESCO rozumíme kulturní dědictví uvedené na oficiálním Seznamu světového dědictví (dále jen Seznam památek), který spravuje Výbor pro světové dědictví.

foto: PAŘÍŽ – BUDOVA UNESCO

Přízemí hlavní budovy UNESCO, sloužící mimo jiné jako výstavní prostory a knihovna.
UNESCO, Francie – Paříž, Foto © MaČefotogalerie

Společnou charakteristikou památek je jejich výjimečná světová hodnota,pro kterou má jejich zachování mimořádný význam pro budoucnost lidstva. Tento význam je deklarovaný nejen společenským zájmem, ale i přijatými mezinárodními smlouvami.

Vedle výjimečné přírodní nebo kulturní hodnoty světového významu je samozřejmě zohledňována i řada dalších faktorů. Za všechny jmenujme především snahu pokrýt celou šíři přírodního a kulturního bohatství naší planety včetně druhové nebo typové rozmanitosti.

Nominace a indikativní seznam

Na zařazení do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví mohou být nominovány pouze území, lokality nebo stavby, na které se v dané zemi vztahuje nejvyšší statut přírodní nebo památkové ochrany (např. z vesnických a městských sídel pouze památkové rezervace, ze staveb pouze národní kulturní památky atd.).

Každá členská země má zpravidla zpracován svůj indikativní seznam, obsahující přehled kulturních a přírodních památek určených pro nominaci k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Pod stejným názvem, rozsahem a zařazením lze danou hmotnou nebo nehmotnou věc nebo soubor věcí nominovat pouze jednou.

Autor textu a fotodokumentace kapitole UNESCO © Martin Čerňanský