Seznam UNESCO v ČR a 3 památky za lidové dědictví – Holašovice, jízda králů a verbuňk

Seznam UNESCO či přesněji a správněji Seznam světového dědictví UNESCO v případě České republiky zahrnuje rovněž lidové dědictví. Zastoupeno je nejen dědictví hmotné, materiální, ale rovněž nehmotné, nemateriální. V první případě se jedná o lidové stavební dědictví, tj. lidovou architekturu, ve druhém o lidovou slavnost a lidový tanec.

Seznam UNESCO v ČR - Holašovice
Návesní fronta středověkého založení, tvořená zděnými nebo přezděnými objekty s průčelími pocházejícími převážně z 19. století. HOLAŠOVICE, okres České Budějovice. Foto © MaČe, NPÚ, 2004

Památky UNESCO v ČR

V současné době je na území České republiky 14 památek UNESCO, z toho 12 památek představujících hmotné dědictví lidstva a 2 díla představující dědictví nehmotného charakteru.

Turistický ruch a památky UNESCO

S ohledem na rozlohu České republiky je možné považovat celkový počet našich památek na seznamu UNESCO za mimořádný úspěch. Tyto památky světového dědictví jsou významnou hybnou silou turistického ruchu, ze kterého se bohužel jen velmi malá část získaných prostředků vrací zpět do efektivní ochrany přírody, historického stavebního fondu nebo kultury.

Seznam UNESCO v ČR

Následující seznam obsahuje pouze ty památky UNESCO, které se vztahují k dědictví lidového charakteru. Uvedeno je přitom hmotné (materiální) i nehmotné (nemateriální) světové dědictví. Ostatní památky uvedené na seznamu jsou uvedeny na samostatné stránce Památky UNESCO ČR.

NÁZEV PAMÁTKY | Obec s rozš. pravomocemi | Okres nebo region

Holašovice | Jankov | České Budějovice

Uceleně dochovaná jihočeská vesnice středověkého založení, charakterizovaná obdélnou návsí vymezenou mimořádně hodnotným souborem lidové architektury reprezentované zemědělskými usedlostmi. Zděné domy a hospodářské stavby těchto usedlostí pocházejí převážně z 19. století, přičemž se vyznačují plastickým a barevným řešením štítových průčelí v podobě typické pro oblast hlubockých Blat. Společně se zahradami a zámkem v Kroměříži náležela obec Holašovice k prvním prohlášeným památkám UNESCO na území ČR (1998, Kyoto, Japonsko).

Jízda králů | Slovácko, Haná | Morava

Jízda králů je stará lidová slavnost,která se do současnosti udržela jen na Slovácku a Hané. Její původ není dosud zcela vyjasněn, snad odvozena z historických průvodů či procesí. Na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva byla organizací UNESCO zapsána roku 2011. Za údaje o Jízdě králů je zodpovědný NÚLK – Národní ústav lidové kultury, sídlíci ve Strážnici.

Verbuňk | Slovácko | Morava

Verbuňk je mužský lidový tanec sólového charakteru, příznačný pro oblast jihomoravského Slovácka. Verbuňk vznikl jako součást náboru do vojenské služby (tzv. verbování z německého Werbung), teprve později se stává součástí slavnostních průvodů a hodových zvyků. Na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva byl organizací UNESCO zapsán roku 2005.

Autor textu a fotodokumentace k Seznam památek UNESCO v ČR © Martin Čerňanský

Poznámky a citace k příspěvku:

UNESCO. Holašovice Historic Village [online]. [cit. 2024-02-18]. Dostupné z: https://whc.unesco.org/en/list/861/

Literatura a odkazy k tématu:

UNITED NATIONS. United Nations [online]. [cit. 2024-02-18]. Dostupné z: https://www.un.org/en

UNESCO. UNESCO [online]. [cit. 2024-02-18]. Dostupné z: https://www.unesco.org/en

UNESCO. World Heritage Convention [online]. [cit. 2024-02-18]. Dostupné z: https://whc.unesco.org

UNESCO. World Heritage List [online]. [cit. 2024-02-18]. Dostupné z: https://whc.unesco.org/en/list

Přejít nahoru