Alpský dům se širokým průčelím a nízkou střechou, též Volarský dům

Souborné označení pro lidový dům v alpské oblasti. Z hlediska stavebního materiálu jde převážně o vyspělou roubenou a kamennou architekturu. Na jednotlivých územích má alpský dům své regionální zvláštnosti. V České republice zasahuje okrajově v oblasti Šumavy (Volary a okolí). Považuje se za samostatný domový typ (Frolec, 1983, str. 11).

Stavby náležející k alpskému domovému typu jsou příznačné naprosto odlišným dispozičním utvářením oproti celému území naší republiky. Veškerý hospodářský provoz (chlév, stáj, stodola i hnojiště) je totiž u těchto staveb soustředěn pod společnou střechou. Odlišném půdorysnému utváření odpovídá i zcela odlišný vnější výraz architektury alpského typu, charakterizovaný:

  • širokým štítovým průčelím domu
  • čelním vstupem pod pavláčkou
  • sedlovou střechou velmi nízkého sklonu (doplněno, MaČe).

doplnit: ke každému domovému typu dispozici, konstrukci a vnější výraz

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru