Hliněná, zděná a kachlová kamna – kuchyňská a pokojová kamna na dřevo a uhlí

Kamny rozumíme lokální otopné zařízení na tuhé palivo. Kromě praktické funkce (vytápění a ohřev pokrmů) přispívala kamna často k výzdobě prostoru, jehož výraznou část zpočátku zaujímala.

Vlastnosti materiálu pro stavbu či výrobu kamen

Při zachování svých mechanických vlastností má být materiál použitý pro stavbu kamen a sporáků na tuhá paliva schopen rychlého ohřátí bez přílišné spotřeby tepla. Pokojová i kuchyňská kamna na dřevo či uhlí se zároveň mají vyznačovat dobrou akumulačních schopností.

Hliněná, kamenná, cihelná a kachlová kamna

foto: Kamnové těleso

Staré kamnové těleso z plochých kachlů geometrického vzoru

Kamnové těleso z prostředí vyšších společenských vrstev (? raný novověk). Postaveno z plochých kachlů geometrické výzdoby a sloužící též přípravě teplých pokrmů. RUMUNSKO, Foto © MaČe • fotogalerie

Za nejstarší jsou obecně považována hliněná kamna, zhotovená za použití nepálené hlíny. Pomineme-li otevřené ohniště a v našem prostředí nepříliš časté krby byla předchůdcem hliněných kamen hliněná pec.

Mezi mladší typy náleží kamenná, cihelná a konečně kachlová kamna na dřevo či uhlí, která jsou postavena z kusového materiálu nebo výrobků. Pozdější a již průmyslově vyráběná jsou litinová a železná kamna.

Kamna z nepálené hlíny

Hliněná kamna na tuhá paliva byla vyráběna z nepálené hlíny, která je špatným vodičem tepla. Z tohoto důvodu jsou charakterizována pomalým přijímáním i předáváním tepla. Vyznačují se však velmi dobrou akumulační schopností, příspívající k rovnoměrnému a pozvolnému předávání tepelné energie svému okolí ještě dlouho po vyhasnutí ohně.

Akumulace tepla hliněnými kamny souvisí s použitým stavebním materiálem a jeho mocností (tloušťkou hliněné vrstvy), z důvodu čehož dosahují objemných rozměrů.

Kamna zděná z kamene nebo cihel

Zděná kamna na dřevo se vyzdívala převážně z kamene nebo cihel. Akumulace tepla zděnými kamny souvisela s vlastnostmi materiálu použitého na stavbu (druh kamene nebo hlíny použité na výrobu cihel) i rozměry jednotlivých prvků.

Archaická forma kamen na dřevo provedených ještě z nepálených nebo již pálených cihel se dochovala nejdéle v odlehlých horských oblastech, u nás zejména v oblasti Karpat. Ve zdejších obydlích jsou zděná kamna postavena z cihel (nikoliv kachlů), které jsou pouze omazané hlínou a obílené vápenným nátěrem.

Obecně je pálená hlína špatný vodič tepla, proto se cihlová kamna vyznačují dobrou akumulační schopností a pozvolným chladnutím ohřátého tělesa.

Kamna postavená z keramických tvarovek a kachlů

foto: Kuchyňské zařízení

Kuchyňské zařízení postavené z keramických tvarovek

Kuchyňské zařízení z prostředí chudších sociálních vrstev, postavené z plochých keramických tvarovek.
Lokalita nezveřejněna, okres Prachatice, Foto © MaČe • fotogalerie

Mezi kamna provedená obdobnou technikou, tzn. vyskládaní z jednotlivých kusových prvků, můžeme zařadit i kamna postavenáz tvarovek sloužících rovněž k přepažení vnitřních kouřových tahů.

Základním skladebným prvkem jsou právě keramické tvarovky nebo jejich náročnější varianty – kachle, jejichž polévaný povrch mohl být zdobený nebo hladký.

Autor textu a fotky k heslu
Hliněná, zděná a kachlová kamna na dřevo © Martin Čerňanský

Přejít nahoru