Klasicismus a klasicistní stavby 1. pol. 19. století

Vesnický dům 1. poloviny 19. století zůstává ve své základní variantě nadále trojdílné dispozice. Sociální diferenciace se projevuje „pouze“ většími rozměry domu, patrovým uspořádáním nebo přidáním dalšího traktu. Liší se samozřejmě i zařízení interiéru.

Vstupní síň s černou kuchyní

Zadní část vstupní síně domu je nadále vyhrazena kuchyňskému provozu, přičemž převládá již u dřevěných staveb časté zděné provedení ve formě černé kuchyně. Z prostoru černé kuchyně jsou obsluhovány ve světnici nadále umístěná kachlová kamna.

Zaklenutí černé kuchyně

Do černé kuchyně je z kamen odváděn rovněž veškerý kouř, stoupající k dymníkovému (tj. dole otevřenému) zaklenutí této prostory. V podkroví nebo patře přechází postupně se zužující zaklenutí kuchyně v komínové těleso, vyvedené až nad střešní roviny.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Klasicismus a 1. polovina 19. století © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-082-5.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru