Palivové dřevo a uhlí do kamen a sporáků – skladování, přikládání a spalování paliva

U tradičních kachlových, litinových a železných kamen nebo vývojově mladších sporáků je používáno tuhé palivo, nejčastěji palivové dřevo (též dříví) nebo uhlí. V některých brzy odlesněných oblastech (např. Slánsko) bylo přitom nedostatek dřeva nejen stavebního dřeva, ale rovněž dřeva na palivo.

Palivové dřevo v proutěném koši a výklenku
Palivové dřevo ve formě nasekaných špalků nebo nařezaných latí přenášené v koších a uložené ve výklenku kuchyňského sporáku. Okres Strakonice. Foto: MaČe, NPÚ

Vlastnosti paliva do kamen a sporáků

V případě dřeva nebo uhlí používaného do kamen či sporáků je vhodné, aby jednotlivé kusy téhož tuhého paliva byly podobné velikosti. Přikládané tuhé palivo by přitom mělo být dostatečně suché, aby byla zaručena jeho požadovaná výhřevnost.

Uskladnění dřeva venku nebo v kolnách

Palivové dřevo se zpravidla skladovalo nejen venku, ale rovněž v kolnách nebo k tomuto uložení přímo určených dřevnících.

V horských oblastech je běžné i uložení ve formě nasekaných dřevěných polen při obvodových stěnách domu, chráněných přesahem střechy. Uložení palivového dřeva při stěnách bylo samozřejmě výhodné i z hlediska zateplení v zimním období, ve kterém bylo navíc snadno dostupného dřeva nejvíce potřeba.

Přenášení paliva – proutěné koše a putny

Na přenášení dřeva bylo používáno proutěných košů, zatímco k přenášení uhlí zpravidla sloužily přenosné plechové nádoby – putny.

Ukládání a přikládání paliva

Do vytápěného prostoru nanesené dřevo se ukládalo přímo u kamen nebo sporáku. Za tímto účelem byla kamna nebo sporáky opatřeny zděným podstavcem s hlubokým výklenkem. Jindy byla kamna nebo sporák pro tento účel opatřena vynášecími nohami nebo jinak upravena.

Vedle koše nebo putny postavené u kamen je u mladších typů běžné uložení tuhého paliva do nádoby, která je součástí kamen nebo sporáku a to nejčastěji ve formě dolního plechového šuplete.

Nespalná úprava podlahy u kamen a sporáků

Dřevo do kamen a sporáku
Dřevo do kamen a sporáku s nespalnou úpravou podlahy z pálených cihel. Okres Frýdek-Místek. Foto: MaČe, NPÚ

Ve všech výše uvedených případech je podlahová plocha pod kamny a kolem kamen provedena z protipožárních důvodů z nespalného materiálu – kamenná nebo cihelná dlažba.

Totéž platí i v případě mladších stolových sporáků, u kterých se díky jejich snadnější přemístitelnosti často uplatňuje pouze silnější plech.

Spalování tuhého paliva

Nevýhodou spalování uhlí oproti dřevu je značné zatížení životního prostředí a nevhodnost přikládání většího množství najednou. Při tomto dochází k nadměrnému vývinu hořlavých plynů, které z důvodu snížení teploty ve spalovacím prostoru odcházejí z větší části nespáleny a doprovázeny silným kouřem.

Dokonalejšího spalování dřeva a uhlí v kamnech nebo sporácích se dosahuje náležitým přívodem vzduchu z interiéru (dvířka s regulovatelnými uzávěry) a důslednými hořením paliva plamenem namísto kouřem.

Pravidelné čištění kamen a sporáků

Pokud je jako tuhé palivo použito uhlí, je nutné kamna nebo sporák mnohem častěji čistit než v případě topení palivovým dřívím.

Autor textu a fotky k heslu Palivové dřevo a uhlí do kamen a sporáků © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

Firewood. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation 2001–, [cit. 2020-04-29]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Firewood

Přejít nahoru