Kuchyňská, pokojová a krbová kamna – kachlová kamna na tuhé palivo, kachlové sporáky

Kamna představují lokální otopné zařízení sloužící k vytápění, případně i k tepelné přípravě pokrmů. Podle funkce a umístění rozlišujeme kamna kuchyňská a pokojová, nejnověji pak kamna krbová.

Pokojová kamna na tuhá paliva

foto: Pokojová kachlová kamna

Pokojová kachlová kamna

Zámecká kamna žebříkového typu, provedená z bílých kachlových tvarovek hladkých nebo zdobených.
Lokalita nezveřejněna, okres Klatovy, Foto © MaČe • fotogalerie

Pokojovými kamny rozumíme kamna sloužící výhradně k vytápění obytného prostoru, ve kterém jsou umístěna. S výhřevnými pokojovými kamny na tuhá paliva se ponejprve setkáme v klášterních a panských objektech a později i v měšťanských domech.

Pokojová kachlová kamna

Proslulá jsou zejména pokojová kachlová kamna zámeckých interiérů, tvořící nedílnou součást stavebního vybavení zámku a zároveň i početných expozic.

Kromě tohoto mohla kachlová pokojová kamna najít uplatnění v domech zámožnějších vrstvev vesnického obyvatelstva. Zde náležela k zařízení tzv. parádní světnice určené pro významné události a hosty.

Kuchyňská kamna na tuhá paliva

Oproti pokojovým kamnům sloužícím pouze vytápění obytného prostoru jsou pro tradiční venkovský dům charakteristická kuchyňská kamna, sloužící rovněž k ohřevu vody v kamnovci a případně ohřevu pokrmů v časté kombinaci s jiným zařízením.

Kuchyňská kachlová kamna

foto: Kuchyňská kachlová kamna

Pec a kuchyňská kachlová kamna

Obytná místnost s otopným zařízením tvořeném pecí a kachlovými kamny.
Lokalita nezveřejněna, okres Vsetín, Foto © MaČe • fotogalerie

Kuchyňská kamna jsou nejvýrazněji zastoupena kuchyňskými kachlovými kamny na tuhé palivo, umístěnými v rohové části světnice domu – kuchyňském koutu. Velmi často zde stávaly společně s vývojově starším topeništěm – pecí, sloužící i nadále přípravě teplých pokrmů (pečení).

Kuchyňské sporáky na tuhá paliva

S ohledem na poměrně pozdní rozšíření kamen v rolnickém prostředí se zde častěji setkáme s kuchyňskými sporáky opatřenými plotnou, na které se vařilo. V řadě případů se kuchyňský sporák na tuhé palivo mohl připojovat ke stávajícímu kamnovému tělesu nebo ještě starší peci a tvořit nejrůznější kuchyňské sestavy. Kromě tohoto je situace komplikována používanými výrazy, neboť „kamen“ se přeneseně užívá i ve významu „sporák“.

Krbová kamna na tuhá paliva

V současné době se stávají velmi oblíbená tzv. krbová kamna na tuhé palivo, která plní obdobnou funkci jako kamna pokojová. Jsou určena výhradně k vytápění a umístěná v obývacím pokoji rodinného domu. Tvarem i přímou obsluhou (ovšem nikoliv otevřeným ohništěm) mají nejblíže ke krbům, které se však na našem území ve venkovském prostředí vůbec nevyskytují.

Autor textu a fotky k heslu
Kamna na tuhá paliva – pokojová, kuchyňská a krbová © Martin Čerňanský

Přejít nahoru