Pokojová a kuchyňská kamna a kuchyňské sporáky – princip vytápění a vaření, požadavky

Pokojová kamna vyrobená z náročně zdobených keramických kachlů, Třeboňsko, okres Jindřichův Hradec
TŘEBOŇSKO, okres Jindřichův Hradec – pokojová kamna obsluhovaná mimo vytápěný prostor, teplo bylo okolí předáváno teplosměnnou plochou tvořenou glazovanými keramickými tvarovkami – kachlemi. Foto: 2011, MaČe, NPÚ

Kamna užívaná po staletí k vytápění obytných prostor náleží mezi lokální otopné zařízení s odvodem kouře mimo vytápěný prostor. Přeneseně se jedná o tzv. nepřímé vytápění. Kromě pokojových kamen rozlišujeme rovněž kuchyňská kamna, sloužící rovněž vaření a později nahrazená sporáky.

Princip vytápění kamny

Princip vytápění kamny spočívá v předávání tepla svému okolí, přičemž se teplo od kamen šíří vedením, prouděním (mezi pevným tělesem a vzduchem nazývaného též přestup tepla) a sáláním. Na stejném principu jako je kuchyňskými kamny vyhřívána světnice venkovského domu či chalupy byly pokojovými kamny vyhřívány zámecké interiéry náročné výzdoby a movitého vybavení.

Vedení tepla a zahřátí kamen

Vedení tepla kamny zahrnuje co nejrovnoměrnější zahřátí materiálu, ze kterých byla kamna vyrobena – keramické kachle, kov aj. Kromě části bezprostředně vystavené ohni nebo ohřátým spalinách zahrnuje i ostatní části kamnového tělesa.

Proudění tepla a ohřev

Proudění tepla (též přestup) zahrnuje ohřev vzduchu v blízkosti kamen, který se po ohřátí stává lehčím a stoupá ke stropu podél něhož proudí k obvodovým stěnám a okenním nebo dveřním otvorům vedoucím zpravidla do nevytápěné místnosti (vstupní síň venkovského domu, zámecká chodba atd.). Zde se ochlazuje a klesá k podlaze, přičemž dále pokračuje ke kamnům v jejichž blízkosti se opět ohřívá.

Sálání tepla a vyzařování tepelné energie

Sálání tepla představuje vyzařování tepelné energie do prostoru a její pohlcování předměty, stěnami nebo oděvem osob v blízkosti teplosměnné plochy kamen z kachlů (kachlová kamna) nebo jiného materiálu (kamna litinová, železná atd.).

Požadavky na kamna a sporáky

Kromě použitého materiálu náleží mezi základní požadavky kladenými na kamna jejich dostatečné rozměry a vhodné umístění. Dalšími jsou požadavky na čistotu, požární bezpečnost a těsnost, vztahujícími se rovněž na mladší sporáky.

Rozměry pokojových a kuchyňských kamen

V závislosti na objemu prostoru vytápěného kamny se mají pokojová nebo kuchyňská kamna na palivové dřevo či jiná tuhá paliva vyznačovat dostatečně velkým povrchem a dostatečně dlouhým kouřovodem.

Požadavky na tvar a orientaci kamnových stěn

Stěny kachlových či jiných kamen mají být svislé a orientovány co největší plochou do vytápěného prostoru. U vesnického domu, chalupy nebo mlýna je tímto prostorem světnice, představující zpravidla po dlouhé období jedinou vytápěnou místnost. Důvodem těchto požadavků je využití maximálního množství tepla, které by v opačném případě odcházelo komínovým průduchem zcela nevyužito mimo vytápěný prostor.

Požadavky na čistotu a umístění

S předchozím požadavkem souvisí i vhodné umístění vyznačující se navzdory situování v rohu světnice dostatečným odstupem kamen či sporáku od obvodových stěn vytápěné místnosti.

Kuchyňská sestava tvořená pecí, sporákem a kachlovými nástavcem trouby, obec Hoslovice, okres Strakonice
HOSLOVICE, okres Strakonice – kuchyňská sestava pece, sporáku a kachlového nástavce s troubou, doplněná rohovou lavicí. Foto: 2008, MaČe, NPÚ

Důvodem tohoto umístění je snadná čistitelnost povrchu pokojových i kuchyňských kamen a sporáků s kachlovým nástavcem trouby. V případě otopného zařízení je zároveň velmi důležité i zajištění dostatečného proudění vzduchu vyhřívajícího světnici bez nadměrného přehřátí povrchu kamnového tělesa.

Požární bezpečnost a hygienické požadavky

Vysoká povrchová teplota kamen a sporáků (s výjimkou varné plochy) je nežádoucí s ohledem na požární bezpečnost i hygienické požadavky. Za tímto účelem byla kamna obkládána pomocí izolačního materiálu nebo uvnitř provedena ohnivzdorná vyzdívka (např. šamotové cihly).

Těsnost kamen a sporáků

Mezi další požadavky náleží těsnost kamen nebo sporáku z důvodu nežádoucího úniku kouřových zplodin snižujících kvalitu bydlení.

Kovová dvířka sporáku s rukojetí a otvory, obec Hoslovice, okres Strakonice
HOSLOVICE, okres Strakonice – otočná kovová dvířka kuchyňského sporáku s rukojetí pro snadné a bezpečné uchopení, doplněná otvory pro konstrolu hoření i přívod vzduchu. Foto: 2008, MaČe, NPÚ

Těsná mají být rovněž z prostoru světnice obsluhovaná dvířka uzavírající přikládací otvor, avšak zároveň umožňující (někdy regulovatelný) přívod vzduchu včetně kontroly hoření. Vhodné je provedení rukojeti z materiálu neumožňujícího v krátké době zahřátí na vysokou teplotu.

Autor textu a fotky k heslu Pokojová a kuchyňská kamna a kuchyňské sporáky – princip vytápění a vaření, požadavky © Martin Čerňanský

Přejít nahoru