Vytápění a vaření

Vytápění domu pomocí pece Přímé vytápění, vnitřní Vyskytuje se u pecí, jejichž ústí je orientované dovnitř jizby (tedy do vytápěného prostoru) směrem k frontální stěně domu. Do pece se tedy přikládá přímo z jizby. Jedná se o starší vývojovou fázi umístění pece v domě (lit. 016: V. Frolec, str. 176/doplněno). Nepřímé vytápění, vnější Je příznačný …

Vytápění přímé a nepřímo, život v domě Pokračovat ve čtení »

Topeniště v domě – ohniště, pec, kamna a sporák Zařízení sloužící k oteplování příbytku a přípravě pokrmů. Základními druhy tradičního topeniště jsou: ohniště, krb pec kamna sporák Odvod kouře zajišťoval kouřovod, provedený jako: dymník a posléze komín Historický vývoj Od starší doby hradištní až do středověku bylo v obydlí většinou jedno z topenišť, situované uprostřed, …

Topeniště v domě – ohniště, pec, kamna a sporák Pokračovat ve čtení »

Ohniště – vnitřní topeniště v domě, venkovní zahradní ohniště a přenosné ohniště Ohniště je místo určené pro rozdělávání otevřeného ohně, přičemž za tímto účelem je rovněž ohnivzdorně upraveno. Ohništěm rozumíme: 1. Topeniště s otevřeným ohněm (nářečně „pecesko“, „podkomín“ aj.). v domě nebo stavbě jiného využití. Pro architektonicky upravené ohniště pod komínem se užívá názvu krb. …

Ohniště – vnitřní topeniště v domě, venkovní zahradní ohniště a přenosné ohniště Pokračovat ve čtení »

Krb je stavební úprava ohniště pro vytápění, krbeček je výklenek pro svícení a ohřívání jídel 1. Architektonicky upravené otevřené ohniště pod komínem, slouží k vyhřívání místnosti. Typická forma topeniště v lidovém domě v západní a jižní Evropě. Ve střední Evropě se vlivem klimatických poměrů příliš neuplatnilo a proto se u nás můžeme s krby setkat …

Krb a krbeček – stavební úprava ohniště pod komínem nebo výklenek pro vytápění, svícení a ohřívání jídel Pokračovat ve čtení »

Palivové dřevo a uhlí do kamen a sporáků – skladování, přikládání a spalování paliva U tradičních kachlových, litinových a železných kamen nebo vývojově mladších sporáků je používáno tuhé palivo, nejčastěji palivové dřevo (též dříví) nebo uhlí. V některých brzy odlesněných oblastech (např. Slánsko) bylo přitom nedostatek dřeva nejen stavebního dřeva, ale rovněž dřeva na palivo. …

Palivové dřevo a uhlí do kamen a sporáků – skladování, přikládání a spalování tuhého paliva Pokračovat ve čtení »