Vytápění a vaření

Sopouch 1. Dymník nad otevřeným ohništěm (Čechy, Morava); 2. Kouřový otvor nebo trouba ve stěně mezi světnicí a síní (v prostoru nad ústím pece), jimiž odchází kouř z pece a kamen do komína; (lit. 016: V. Frolec, str. 205 a 241). 4. Větrací otvor ve chlévě (střední Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 205) Též …

Sopouch jako dymník, kouřový otvor nebo větrací otvor Pokračovat ve čtení »

Vytápění domu pomocí pece Přímé vytápění, vnitřní Vyskytuje se u pecí, jejichž ústí je orientované dovnitř jizby (tedy do vytápěného prostoru) směrem k frontální stěně domu. Do pece se tedy přikládá přímo z jizby. Jedná se o starší vývojovou fázi umístění pece v domě (lit. 016: V. Frolec, str. 176/doplněno). Nepřímé vytápění, vnější Je příznačný …

Vytápění přímé a nepřímo, život v domě Pokračovat ve čtení »

Pícka a 6 významů ve vztahu k topeništi nebo základům stavby (nářečně, východní Morava „pécka“, slovensky „piecka“) 1. Jednoduchý poklop resp. stavební úprava podobná komínové hlavici a umístěná na stropní konstrukci nad místem topeniště. Sloužila pro zachycení žáru a jisker odcházejících dymníkem nebo jiným kouřovodem z topeniště, přičemž stoupající kouř dále unikal do podkrovního prostoru. …

Pícka je úprava nad ohništěm k zachycení jisker, též výklenek nebo výstupek u pece Pokračovat ve čtení »

Krb je stavební úprava ohniště pro vytápění, krbeček výklenek pro svícení a ohřívání jídel 1. Architektonicky upravené otevřené ohniště pod komínem, slouží k vyhřívání místnosti. Typická forma topeniště v lidovém domě v západní a jižní Evropě. Ve střední Evropě se vlivem klimatických poměrů příliš neuplatnilo a proto se u nás můžeme s krby setkat jen …

Krb a krbeček – stavební úprava ohniště pod komínem nebo výklenek, pro vytápění, svícení a ohřívání jídel Pokračovat ve čtení »