Hospodářské stavby

Bašta pro baštýře nebo ovce, srub u rybníka 1. Přístřeší pro ovce (pajta) na horské pastvině u salaše na východní Moravě; 2. Obydlí baštýře, tj. rybářského zřízence ošetřujícího a hájícího přidělené rybníky v rybničném obvodu v jižních Čechách; 3. Srub na výpusti velkého rybníka (V. Frolec, str. 17) doplnit: např. u Bošileckého rybníka, zatímco bašta …

Bašta Pokračovat ve čtení »

Kurník Jednoduchá, zpravidla prkenná stavba pro chov dospělé hrabavé drůbeže (lit. 016: V. Frolec, str. 111/kráceno). Též pod názvy: Slepičárna (lidově) Slepičník (nářečně, Čechy) Kurník (lit. 016: J. Vařeka, str. 201). Autor hesla Kurník z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Ovčín je hospodářská stavba k ustájení ovcí Ovčín je roubený nebo zděný chlév, případně prostora v hospodářské části stavení určená k ustájení ovcí. Ještě v 19. století se ovce chovaly na statcích ve větším počtu (několik desítek kusů). Ovčíny stály v zemědělské usedlosti obvykle za sýpkou (špýcharem) proti menší stáji pro ustájení koní (maštali) a …

Ovčín k ustájení ovcí, roubený nebo zděný chlév Pokračovat ve čtení »

Včelí úly, kláty, špalky a včelíny u stavení, na zahradě nebo u lesa Umělé obydlí včel, které chrání včelstvo před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Starou formu úlů představují kláty. Úly se stavěly volně u stavení, na zahradách nebo ve včelínech v blízkosti domu stejně jako na včelích pastvinách (V. Frolec, str. 237/kráceno). Klát (lidově) 1. Špalkový …

Včelí úly, kláty, špalky a včelíny u stavení, na zahradě nebo u lesa Pokračovat ve čtení »

Komora Samostatně stojící hospodářská stavba nebo prostor v domě, sloužící zpravidla nejrůznějšímu využití. Samostatná komora Vyskytuje se také jako samostatný objekt, a to buď pod týmž názvem (např. Plzeňsko), nebo pod jinými názvy (sýpka, špýchar, sklep, sroubek, pavláčka aj.) (lit. 016: V. Frolec, str. 95-96/kráceno). Dolní komora Spodní část patrové samostatně stojící komory (špýcharu), sloužící …

Komora – místnost v domě nebo samostatná stavba k ukládání potravin, nářadí i oděvů Pokračovat ve čtení »

Kantýř slouží pro ukládání sudů s vínem nebo pivem ve sklepě Dva trámy uložené na podlaze podél stěny vinného sklepa, na něž se ukládají sudy s vínem (lit. 016: V. Frolec, str. 88). Obdobně užíváno pro ležácké sklepy v pivovarech, zpravidla s dubovými sudy s pivem. Užíváno přitom nejen pro dřevěné trámy, ale rovněž kamenné …

Kantýř – trámy pod sudy s vínem uložené ve sklepě Pokračovat ve čtení »

Konírna nebo maštal pro ustájení koní, případně krav Stáj pro koně. Hospodářská stavba nebo prostor sloužící k ustájení koní, nedílná součást zemědělských usedlostí s pozemky určenými k obhospodařování za pomoci tažných zvířat. Stáj může být umístěna přímo ve vazbě na dům, případně z domu přímo přístupná. Terminologie V nářečí též ve výrazu „marštal„, „mařštal„, „maštel“ …

Konírna nebo maštal pro ustájení koní, případně krav Pokračovat ve čtení »

Sušárna lnu a konopí v zahradě nebo za vesnicí – pazderna nebo konopice? Pazderna Pazderna (dle pazdeří) je nevelká hospodářská stavba, ve které se dosušoval len a konopí. Kromě dosoušení probíhalo v sušárnách rovněž částečné zpracování pro další použití. Pazderny byly obdobně jako jiné sušárny, např. sušárny ovoce, stavěny z protipožárních důvodů v dostatečné vzdálenosti …

Sušárna lnu a konopí v zahradě nebo za vesnicí – pazderna nebo konopice? Pokračovat ve čtení »