Ovčín je hospodářská stavba k ustájení ovcí

Ovčín je roubený nebo zděný chlév, případně prostora v hospodářské části stavení určená k ustájení ovcí. Ještě v 19. století se ovce chovaly na statcích ve větším počtu (několik desítek kusů).

Ovčíny stály v zemědělské usedlosti obvykle za sýpkou (špýcharem) proti menší stáji pro ustájení koní (maštali) a chlévům pro hovězí dobytek, méně často na konci stavení či jinde. Byly také součástí velkých hospodářských dvorů. Uvnitř se ovčín dělil alespoň ve dvě prostory, a to prostoru pro:

  • staré ovce
  • mladý chov

Nad ovčínem se ukládala píce. Po zániku chovu obcí se ovčíny měnily v řezárny, dílny, skladiště, chlívky apod. Na Slovensku se používá pro ovčín také výrazu ovčiareň, ovčinec a salaš (česky též ovčírna, řidčeji ovčinec) (lit. 016: J. Vařeka, str. 151).

Salašnické stavby

Viz salašnictví a salašnické stavby jako samostatné heslo. Přístřešek pro ovce se nazývá pajta, ohrada pro ovce košár (lit. 016: V. Frolec, str. 189). Ohrazený prostor mezi kolibou a ovčím chlévem je hať (východní Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 62).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

doplnit: ovčín v rámci hospodářského dvora v Nebušicích, viz. staré foto, též místní názvy Za ovčínem, viz mapy SK

Přejít nahoru