Areál zemědělských usedlostí – přízemní chalupy a hospodářské stavby

Nejmladší areál Polabského národopisného muzea se nalézá v původních zahradách pod bednárnou a je tvořen zemědělskými usedlostmi z oblasti Polabí. Některé z objektů jsou dosud ve výstavbě.

foto: Usedlosti z Polabí

Polabské usedlosti s roubenými chalupami

Roubené stavby polabských usedlostí krytých pálenou krytinou. Zleva chalupa z Pojed a z Kovanic, dále zakrytý špýchar z Vinice. Vpravo chalupa se Střihova.
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, okres Nymburk, Foto © MaČefotogalerie

Areál usedlostí

Základem areálu polabských zemědělských usedlostí jsou přízemní chalupy. Původem chalupy pocházejí ze tří usedlostí zastupujících jednotlivé etnografické regiony z oblasti Nymburska. – vlastní okolí Nymburka, Královéměstecko a Rozďalovicko.

Obytné a hospodářské stavby

Obytné a hospodářské stavby usedlostí reprezentuje chalupa ze Střihova se špýcharem z Vinice a dále chalupy z Kovanic a Pojed, doplňované o drobné objekty hospodářské funkce. Štítová orientace a upořádání staveb vychází z obvyklého řazení usedlostí kolem návesního prostoru obcí středního Polabí.

Přízemní chalupy s bedněnými štíty

foto: Přízemní chalupa

Přízemní chalupa v Polabském národopisném muzeu

Přízemní dům roubené konstrukce s průčelím opatřeném mladšími a většími podvojnými okny šestitabulkového dělení.
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, okres Nymburk, Foto © MaČefotogalerie

Obílené nebo omazané chalupy jsou charakterizované roubenou světnicí a zděnou zadní hospodářskou částí pod společnou střechou. Štítová průčelí s jednoduchými nebo podvojnými okny se vyznačují více či méně předsazenými bedněnými štíty.

Střechy sedlového tvaru, případně opatřené polovalbičkou a podávacím vikýřem, jsou již kryty mladší a nespalnou pálenou krytinou. Oplocení tvoří v oblasti užívané kamenné sloupky nebo cihelné pilířky, doplněné o mezilehlá pole plaňkových plotů.

Stodola a chmelařský špýchar

V blízkosti areálu zemědělských usedlostí z Polabí stojí samostatně i další jednotlivé hospodářské stavby, jako stodola nebo chmelařský špýchar.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Skanzen Přerov nad Labem – areál zemědělských usedlostí © Martin Čerňanský

Přejít nahoru