Dům v kožichu je roubená stavba opatřená tlustou vrstvou hliněné mazaniny protipožární funkce

Roubená stavba, jejíž stěny jsou z vnější strany omazány tlustou vrstvou hlíny a obíleny. Vyskytuje se především na území s převahou hliněných staveb a v obcích, kde se setkávají oblasti dřevěného a hliněného domu.

Místy, např. na západní Moravě a západních Čechách, je dům v kožichu odrazem obcházení stavebních (protipožárních) nařízení přikazujících budovat domy zděné. K jejich rozšíření přispěla i touha vyrovnat se majitelům zděných domů.

Ohazování „do kožichu“ se provádí tak, že se do trámů roubených stěn zatluče množství suchých bukových kolíků, na ně se nahodí hliněná mazanina, která se ohladí a obílí. (lit. 016: V. Frolec, str. 47/změněn slovosled).

Roubené domy a sýpky

V Čechách jsou roubené domy v kožichu charakteristické také pro nížinnou oblast Polabí s dostatkem snadno dostupné hlíny odpovídajících vlastností podél řeky Labe i v jejím okolí. Příkladem mohou být obce Bošín nebo Sovenice na okrese Nymburk.

Kromě domů byla tato protipožární stavební úprava běžná rovněž u roubených sýpek. Jako příklad lze uvést archaické roubené sýpky dochované v obci Kobeřice na okrese Opava, ale i jinde nejen na území Slezské nížiny (MaČe, doplněno)

Ohodit do kožucha

(nářečně, jihovýchodní Morava)

Provést povrchovou úpravu, viz. výše dům v kožichu (lit. 016: J. Vařeka, str. 137).

Vobrh

(nářečně, Chodsko)

Dům v kožichu, tj. se stěnami opatřenými z vnější strany hliněnou omazávkou (lit. 016: J. Vařeka, str. 251/doplněno).

Ovečka

(nářečně, východní Morava)

Dřevěný kolík používaný při spárování srubu a ohazování domu „do kožichu“ (lit. 016: V. Frolec, str. 151).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru