3 rezervace Ústeckého kraje na okrese Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem

Z celkem 3 památkových rezervací lidové architektury Ústeckého kraje nalezneme po jedné na okrese Děčín, Litoměřice i Ústí nad Labem. V prvém případě se jedná o Šmilovského ulici v Rumburku, ve druhém o obci Starý Týn a ve třetím o obci Zubrnice, tvořící zároveň základ Muzea Českého středohoří. Na okresech Chomutov, Louny, Most a Teplice nebyla prohlášena žádná vesnická památková rezervace.

mapa: Severočeské rezervace

Památkové rezervace v Ústeckém kraji
Mapka Ústeckého kraje s vyznačením památkových rezervací se soubory lidové architektury. Zcela dole podrobnější mapa.
Ústecký kraj, Mapka: MaČe • fotogalerie

Vesnické památkové rezervace na okrese Děčín

LOKALITA | Obec | Okres

Rumburk | Rumburk | Děčín

Šmilovského ulice leží na bývalém předměstí Rumburku, tvořena přízemními domky řemeslníků. Domky pocházejí z 18. až 20. století a vyznačují se roubenými, hrázděnými i zděnými konstrukcemi.

Vnější výrazem odpovídají stavbám typickým pro oblast Horní Lužice s charakteristickým uplatněním podstávky na štítovém i bočním průčelí. V řadě případů je podstávka a stěny kryty vnějším prkenným obkladem svislého nebo vodorovného kladení.

Dekorativně obložen je rovněž štít a to zpravidla břidlicí. Z břidlice byla ostatně i střešní krytina, často již po přestavbě nebo opravě nahrazena vláknocementovými šablanami. Výraznými znakem domků jsou rovněž vyřezávané dřevěné prvky, někdy s pozůstatky starších povrchových nátěrů. Vyřezávání se uplatňuje nejvíce na římsách v horní části stěn nebo rohových částech podstávky. Nechybí však samozřejmě ani kolem orámovaných okenních otvorů.

Charakteru staveb v Šmilovského ulici bude věnována samostatná stránka Rumburk.

Vesnické památkové rezervace na okrese Litoměřice

LOKALITA | Obec | Okres

Starý Týn | Úštěk | Litoměřice

Chmelařská vesnice návesního půdorysu středověkého původu. Náves vymezují patrové stavby pocházejí převážně z 18. a 19. století, s převahou domů a hospodářských staveb již zděného provedení. Zastoupeny jsou ovšem i konstrukce roubené nebo hrázděné, zejména u starších staveb charakterizujících oblast Českého středohoří.

Historické zástavbě obce prohlášené za památkovou rezervaci jsou věnovány stránky Starý Týn.

Vesnické pam. rezervace na okrese Ústí nad Labem

LOKALITA | Obec | Okres

Zubrnice | Zubrnice | Ústí nad Labem

Vesnice ležící v CHKO České středohoří a vyznačující se nepravidelným návesním půdorysem založeném v období středověku. Historickou zástavbu obce tvoří lidové stavby pocházejí zejména z 19. století, přestože jsou zastoupeny i starší objekty.

Štítově orientované domy vystavené technikou roubení, hrázdění nebo zdění se vyznačují patrovým uspořádáním a velkými rozměry. Pro zděné stavby je charakteristická náročná plastická výzdoba štítových průčelí, kterými jsou orientovány do veřejného prostoru. Sídelní obraz obce neodmyslitelně dotváří barokně přestavěný a rozšířený kostel i řada drobných objektů.

Některé z původních staveb obce jsou vyhrazeny potřebám Souboru lidové architektury Zubrnice, prezentujícím architekturu Českého středohoří. Soubor zahrnující rovněž krajinu podél Lučního potoka jižně od obce je dále rozšiřovaném o obnovované nebo přemístěné stavby. Historické zástavbě samotné obce prohlášené za památkovou rezervaci bude věnována stránka Zubrnice.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Ústecký kraj – památkové rezervace lidové architektury © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru