10 zón Libereckého kraje na okrese Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily

Z celkového počtu 10 vesnických památkových zón Libereckého kraje nalezneme stejně jako v případě rezervací nejvíce na Českolipsku. Jedná se o sedm vesnických sídel ležících v CHKO Kokořínsko nebo nedaleko – Bukovec, Kravaře, Kruh, Sloup v Čechách, Tubož, Velenice a Vojetín. Zbývající okresy kraje jsou zastoupeny jednou památkovou zónou, Jablonecko zástavbou lidového charakteru ve městě Železný Brod, Liberecko obcí Kryštofovo údolí a Semilsko novověkého vesnicí Újezdec.

Vesnické památkové zóny na okrese Česká Lípa

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Bukovec | Dubá | Česká Lípa

Vesnice ležící na Českolipsku v CHKO Kokořínsko a charakterizovaná nepravidelnou zástavbou podél cest sledujících údolní polohy a tok Liběchovky. Zástavbu určují typické severočeské patrové domy roubené konstrukce s uplatněním pavlačí a podstávek přecházející mnohdy i na boční strany domu. Na některých domech nachází v patře uplatnění i hrázděná konstrukce. Podrobnější informace o Bukovci naleznete na stránce :: Bukovec.

Kravaře | Kravaře | Česká Lípa

Obec ležící na rozmezí CHKO České středhoří a CHKO Kokořínko. Stavební fond je soustředěn po obvodě trojúhelníkového náměstí (s kostelem Narození Panny Marie v jeho východním cípu) a podél komunikací vybíhající ze dvou zbývajících koutů náměstíčka. Obraz zástavby ve styčném prostoru dvou výrazných oblastí určují roubené a zděné stavby patrového uspořádání. Roubená konstrukce je typická pro jihovýchodně položené Kokořínsko, zatímco zděné stavby zastupují rozhlehlou oblast Českého středohoří. Historie obce včetně mapy je uvedena na stránce :: Kravaře.

Kruh | Doksy | Česká Lípa

Obec středověkého původu situovaná ve výrazně členitém terénu CHKO Kokořínsko, charakterizovaném pískovcovými masivy s kaňonovými údolími a soutěskami. Historický základ obce představují velké usedlosti situované na náhorních plošinách se snadnou dostupností zemědělské půdy, zatímco v údolí je situována mladší chalupnická a domkářská zástavba. Stavební fond tvoří převážně roubené domy v podobě typické pro CHKO Kokořínsko. Historii Kruhu a další fotografie lze nalézt na stránce :: Kruh.

Sloup v Čechách | Sloup v Čechách | Česká Lípa

Historii Sloupu v Čechách, charakter zástavby, fotografie obce a historické mapy lze nalézt na stránce :: Sloup v Čechách.

Tubož | Blatce | Česká Lípa

Historii obce Tubož, popis charakteru zástavby, fotografie Janovic a historické mapy naleznete na stránce :: Tubož.

Velenice | Velenice | Česká Lípa

Historii Velenic, charakter zástavby, fotografie obce a historické mapy naleznete na stránce :: Velenice.

Vojetín | Doksy | Česká Lípa

Malá obec středověkého původu, nalézající se v CHKO Kokořínsko nedaleko hradu Houska. Zástavbu tvořenou necelou desítkou rozvolněně situovaných usedlostí charakterizují obytné a hospodářské stavby typické pro oblast Kokořínska. Vedle dřeva použitého na roubené stěny domů nachází uplatnění rovněž místní pískovec, opracovaný do podoby kamenných kvadrů. Střední část obce dotváří drobné sakrální stavby. Historii Vojetína a detailnější informace lze nalézt na stránce :: Vojetín.

Vesnické památkové zóny na okrese Jablonec nad Nisou

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Železný Brod | Železný Brod | Jablonec nad Nisou

Město situované v jednom z údolí řeky Jizery, ještě ve 14. století ves Brod bez přívlastku Železný dokládající pozdější těžbu železné rudy. Textilní výrobu charakterizující celou podhorskou oblast Krkonoš a Jizerských hor postupně nahradila sklářská výroba, která region nebývale proslavila i za hranicemi. Památková zóna zahrnuje území kolem toku Žernovník se staršími podkrkonošskými roubenými domy a mladšími zděnými stavbami místních řemeslníků a obchodníků, budovanými z kamene a cihel. Dějiny Železného Brodu a historickou mapu naleznete na stránce :: Železný Brod.

Vesnické památkové zóny na okrese Liberec

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Kryštofovo údolí | Kryštofovo údolí | Liberec

Vesnice novověkého založení, situovaná v lesnatém prostoru mezi CHKO Lužické a Jizerské hory. Hluboké údolí Rokytky podmínilo protáhlý údolní charakter obce, jejíž založení souvisí s těžbou dřeva a rud. Vedle obytných a hospodářských staveb roubené i hrázděné konstrukce zde proto nalezeme i řadu technických staveb, např. pily. Nechybí ani kostel a drobné sakrální stavby podél cest. Podrobnou historii Kryštofova údolí a další informace naleznete na stránce :: Kryštofovo údolí.

Vesnické památkové zóny na okrese Semily

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Újezdec | Syřenov | Semily

Vesnice novověkého založení, nacházející se pod hradem Bradlec a nedaleko hradu Kumburk. Zástavba obce je nesouměrně rozložena po obou stranách místní komunikace (na snímku jen část obce), kterou volnou formou sleduje. Stavební fond určují převážně přízemní roubené stavby s lomenicemi v podobě typické pro oblasti Podkrkonoší. Regionálně charakteristické je rovněž uplatnění tklalcovství doprovázejícího tradiční hospodaření a sadařství. Historii, mapy a další informace na stránce :: Újezdec.

Autor textu a fotodokumentace Liberecký kraj – památkové zóny © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru