Zemská jubilejní výstava v Praza – Česká chalupa a provolání k českému národu

Nebývale důležitou úlohu pro formování našich muzeí v přírodě znamenalo pořádání světové a jubilejní výstavy. V rámci těchto výstav bylo lidové umění včetně stavitelství prezentováno nejširší veřejnosti přístupnější formou, než v případě vědeckých disciplín nebo uzavřených muzejních objektů.

Česká chalupa na Zemské jubilejní výstavě

Vše začalo na Zemské jubilejní výstavě, která se konala v roce 1891 v Praze. Pořadatelé tu dali vystavět „českou chalupu“ a naplnili ji lidovými výšivkami. Šlo o velmi volnou a reprezentační rekonstrukci jizerského domu, o akci v duchu „českého svérázu“, jehož představitelé programově usilovali o povýšení vybraných hodnot lidové kultury na kulturu národní.

Provolání k českému národu

Ohlas „české chalupy“ na výstavě byl veliký. Už v čase konání jubilejní výstavy vyvstala myšlenka uspořádat Národopisnou výstavu českoslovanskou. Autorství ideje této výstavy přisuzujeme F. A. Šubertovi, řediteli Národního divadla v Praze.

Jeho přičiněním se dne 28. července 1891 sešla ve velké zasedací síni staroměstské radnice řada vynikajících osobností české vědy a kultury a rozhodla o uspořádání výstavy. Dne 9. září téhož roku bylo vydáno provolání k českému národu, sepsané Eliškou Krásnohorskou

S výjimkou prvního odstavce převzato s publikace Naše muzea v přírodě © J Štika a J. Langer

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru