Muzea a skanzeny v ČR – seznam skanzenů a muzeí v přírodě

Na území ČR v současnosti nalezneme více než desítku skanzenů lidové architektury, přičemž pro některé je významově vhodnější použít názvu muzeum lidové architektury nebo muzeum v přírodě či pod širým nebem.

Jedná se zejména o případy, kdy skanzen vznikl z původní památkové rezervce a jehož základem jsou původní stavby situované na původním místě oproti stavbám přemístěným z nejrůznějších příčin z jiného prostředí.

Nejznámější a nejstarší skanzen v ČR

Nejrozsáhlejším a nejnavštěvovanějším skanzenem v ČR je skanzen Rožnov pod Radhoštěm, historicky nejstarším je muzeum a skanzen Přerov nad Labem.

Muzea lidové architektury a skanzeny v ČR

Nejvíce skanzenů (muzeí lidové architektury) je zastoupeno ve Středočeském kraji, kde nalezneme čtyři. Ve Zlínském kraji jsou dvě muzea lidové architektury a po jednom v Jihomoravském, Plzeňském, Ústeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji.

Expozice a kulturní akce

Nedílnou součástí skanzenů jsou tématicky zaměřené expozice uvnitř zpřístupněných objektů a pravidelně konané kulturní akce, samostatně uvedené na stránkách jednotlivých skanzenů.

Seznam skanzenů a muzeí v přírodě v ČR

NÁZEV SKANZENU / MUZEA | Lokality

Valašské muzeum v přírodě | Skanzen Rožnov pod Radhoštěm

Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm je naším nejrozsáhlejším muzeem v přírodě, zpřístupněném již roku 1925. Expozice Valašského muzea tvoří Dřevěné městečko a později dokončená Valašská dědina a Mlýnská dolina. :: Skanzen Rožnově pod Radhoštěm.

Soubor lidových staveb a řemesel Vysočina | Hlinsko(Betlém), Veselý Kopec a osady

Skanzen budovaný od roku 1967 (zpřístupněn 1972) se rozkládá ve městě Hlinsku (Betlém) a několika osadách obce Vysočina. Je zaměřen také na technické památky a výrobní zařízení s využitím původním i přenesených staveb.:: Skanzen Vysočina.

Polabské národopisné muzeum | Přerov nad Labem

Historie skanzenu se vztahuje již k roku 1895, ale znovuotevření proběhlo až rokem 1967. Záchranné muzeum určují přenesené stavby z oblasti středočeského Polabí a dochovaná zástavba Přerova nad Labem. :: Muzeum a Skanzen Přerově nad Labem.

Národopisné muzeum Slánska | Třebíz

Muzeum v Třebízi bylo založené roku 1969 a je tvořeno původní návesní vesnicí ležící v rovinaté krajině Slánska a charakterizované převahou objektů vyzděných z kamene. Historii třebízského mu naleznete na stránce :: Muzeum Třebíz.

Muzeum středočeské vesnice | Kouřim

Skanzen založený roku 1972 leží ve velkém sadu na okraji města Kouřim a vznikl na základě potřeby zachránit vybrané stavby ze zátopové oblasti Želivky. Historie kouřimského skanzenu, stručný popis zpřístupněných staveb a fotografie staveb k nalezení na stránce :: Skanzen Kouřim.

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy | Strážnice

Výstavba byla zahájena roku 1973 za účelem zachytit rychle mizející obraz slovácké vesnice z přelomu 19. a 20. století. V blízkosti muzea leží areál, ve kterém se koná proslulý Mezinárodní folkloristický festival – Strážnické slavnosti. Historii strážnického skanzenu, stručný popis staveb včetně dalších fotografií uveden na stránce :: Skanzen Strážnice.

Soubor lidových staveb východní Hané | Rymice u Holešova

Muzeum Kroměřížska v Rymicích u Holešova bylo založené roku 1977 a je tvořeno historickou vesnicí s typickou hanáckou architekturou v obci a tzv. Hejnici. Mnohé původní objekty jsou obydleny nebo slouží osvětové funkci. :: Muzeum Rymice u Holešova.

Muzeum lidové architektury Českého středohoří | Zubrnice

Muzeum lidové architektury v Zubrnicích založené roku 1988 je tvořeno historickou vesnicí v kopcovité krajině Českého středohoří, do které jsou přenášeny další drobné stavby. :: Muzeum Zubrnice.

Hanácký skanzen | Příkazy u Olomouce

Hanácké muzeum v Příkazech bylo slavnostně otevřeno roku 1994 a v původní historické vesnici lze zhlédnout fenomén zdejší oblasti – hanácké domy se žudry a špaletové stodoly. :: Muzeum a skanzen Příkazy u Olomouce.

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví | Vysoký Chlumec

Skanzen Vysoký Chlumec - Muzeum vesnických staveb středního PovltavíSkanzen ve Vysokém Chlumci založený budovaný od roku 1999 soustřeďuje nechráněné a zánikem ohrožené stavby z oblasti Sedlčanska. :: Muzeum Vysoký Chlumec.

Západočeský skanzen | Chanovice

Záchranný skanzen realizovaný pro ohrožené stavby lidového stavitelství jihozápadních Čech s několika přemístěnými stavbami z okolního terénu. V nedaleké tvrzi přestavěné na zámek expozice lidového hračkářství. :: Skanzen Chanovice.

Autor textu a fotodokumentace Muzea lidové architektury a skanzeny v ČR © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru