8 rezervací Libereckého kraje na okrese Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily

Z celkového počtu 8 vesnických památkových rezervací Libereckého kraje nalezneme nejvíce na Českolipsku. Jsou jimi obce Janovice, Lhota, Rané a Žďár. Další dvě rezervace jsou na Jablonecku – osada Jizerka a bývalé předměstí Železného Brodu Trávníky i na Semilsku – vesnice Horní Štěpanice a bývalé předměstí Lomnice nad Popelkou Karlov. Na Liberecku se bohužel nepodařilo prohlásit žádnou.

mapa: Severočeské pam. rezervace

Památkové rezervace v Libereckém kraji
Mapka Libereckého kraje s vyznačením památkových rezervací se soubory lidové architektury. Zcela dole podrobnější mapa.
Liberecký kraj, Mapka: MaČe • fotogalerie

Vesnické památkové rezervace na okrese Česká Lípa

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Janovice | Kravaře | Česká Lípa

Vesnice s pravidelným návesním půdorysem středověkého původu a zástavbou typickou pro oblast Českého středohoří. Historii obce, popis charakteru zástavby, fotografie Janovic a historické mapy naleznete na stránce Janovice.

Lhota | Dubá | Česká Lípa

Nevelká vesnice nepravidelného silnicového půdorysu se stavbami typickými pro oblast Kokořínska. Historii Lhoty, charakter zástavby, fotografie obce a historické mapy naleznete na stránce Lhota.

Rané | Kravaře | Česká Lípa

Vesnice Českého středohoří, situovaná ve výrazně členitém terénu a charakterizovaná návsí nepravidelného půdorysu. Historii obce Rané, charakter tradiční zástavby, fotografie obce a historické mapy lze nalézt na stránce Rané.

Žďár | Doksy | Česká Lípa

Vesnice na Kokořínsku, charakterizovaná nepravidelným půdorysem středověkého původu rozšířeném o mladší zástavbu. Historii Žďáru, charakter zástavby, fotografie obce a historické mapy lze nalézt na stránce Žďár.

Vesnické památkové rezervace na okrese Jablonec nad Nisou

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Jizerka | Kořenov | Jablonec nad Nisou

Horská dřevařská a sklářská osada pozdně středověkého původu s bývalou sklárnou. Osadě jsou věnovány samostatné stránky: Jizerka – historie osídlení, Jizerka – sklárny a panský dům a Jizerka – přízemní domy

Železný Brod – Trávníky | Železný Brod | Jablonec nad Nisou

Trávníky jsou bývalé předměstí Železného Brodu, vystavěné ve svažitém terénu na nepravidelném půdorysu. Historii Trávníků, charakter zástavby, fotografie obce a historické mapy naleznete na stránce Železný Brod – Trávníky.

Vesnické památkové rezervace na okrese Semily

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Horní Štěpanice | Benecko | Semily

Vesnice situovaná v horském terénu, charakterizovaná nepravidelným půdorysem středověkého původu. Historii Horních Štěpanic, charakter místní zástavby, fotografie obce, historické mapy a další informace lze nalézt na stránce Horní Štěpanice.

Lomnice nad Popelkou – Karlov | Lomnice nad Popelkou | Semily

Karlov je bývalé předměstí Lomnice, s pravidelným půdorysem a zástavbou částečně ovlivněnou maloměstským prostředím. Historii Karlova, charakter tradiční zástavby, fotografie obce a historické mapy lze nalézt na stránce Lomnice nad Popekou – Karlov.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Liberecký kraj – památkové rezervace se soubory lidové architektury © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru