Komárov – jihočeská obec soběslavsko-veselských blat

Komárov náleží k řadě významných obcích založených po obvodě rozsáhlých rašeliništ zv. soběslavsko-veselská blata. V obci jsou dochovány zemědělské usedlosti vynikající náročnou výzdobou průčelí ve stylu lidového baroka.

mapa: Historická mapa obce Komárov

Obec Klečaty na mapě stabilního katastru

Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující již řadu zděných staveb dosud štítové orientace.
Obec Komárov, okres Tábor, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Zemědělské usedlosti

Památková rezervace Komárov představuje vesnici pravidelného návesního půdorysu středověkého původu. Zástavbu obce reprezentuje významný soubor selských usedlostí náležejících ke stavebnímu okruhu soběslavsko-veselských blat.

Usedlosti nejčastěji volného trojstranného uspořádání jsou rozmístěny po obvodě prostorné návsi obdélníkového tvaru, stojíce přímo u veřejného prostranství nebo odsunuty do vzdálenější polohy za protáhlou předzahrádku.

Domkářská zástavba, kaple a pomník

Samotná náves byla později zastavěna domkářskými staveními po obou stranách rybníka situovaného v jejím středu. Prostor návsi dále stavebně dotváří kaple a pomník.

K rozvoji mladší domkářské zástavby došlo rovněž mezi cestami vedoucími jižním a jihovýchodním směrem. Zpočátku se jednalo o šest samostatných objektů, které byly pozdějšími stavebními zásahy propojeny do jednoho celku.

Domy, brány a sýpky

foto: Přízemní a patrové stavby


Vesnická náves vymezená převážně stavbami selských usedlosti. Kromě staveb štítové orientace se můžeme setkat rovněž s okapově orientovanými domy.
Komárov, okres Tábor, Foto © MaČe • fotogalerie

Nejvýstavnější zemědělské usedlosti pocházející převážně z 19. století se vyznačují dvouštítovým uspořádáním. To je tvořeno štítovým průčelím přízemního domu a často patrové sýpky.

Mezi domem a sýpkou je ohradní zeď s vjezdovou branou a brankou, která uzavírá prostor hospodářského dvora ohraničený v zadní části stavbou příčně průjezdné stodoly.

Výzdoba průčelí se štíty

Zděný dům, vjezdová brána i sýpka jsou opatřeny náročnou štukovou výzdobou, uplaťnující se po celé ploše do veřejného prostoru orientované stěny a štítu. Štíty staveb jsou navíc charakteristické svým nezaměnitelným obrysem, čerpajícím inspiraci z barokního tvarosloví.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Komárov v jižních Čechách © Martin Čerňanský

Přejít nahoru