Klečaty – obec soběslavsko-veselských blat

Klečaty jsou uceleně dochovanou historickou obcí ležící nedaleko Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. V obci se setkáme s řadou vyjímečně hodnotných selských usedlostí, jejichž domy a sýpky jsou opatřeny výzdobou ve stylu reprezentujícím tzv. lidové baroko.

mapa: Historická mapa obce Klečaty

Obec Klečaty na mapě stabilního katastru

Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující již řadu zděných staveb dosud štítové orientace.
Obec Klečaty, okres Tábor, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Usedlosti, náves a kaple

Obec Klečaty prohlášená za památkovou rezervaci představuje celistvě dochovanou vesnici s návesním půdorysem středověkého původu. Mimořádně významný soubor lidové architektury této jihočeské obce tvoří především zděné zemědělské usedlosti v podobě typické pro oblast soběslavsko-veselských Blat.

Usedlosti vymezují již v 1. třetině 19. století zastavěnou trojstrannou náves, s řadou později zrušených vodních ploch. Mezi těmito je situována i kaplička nevelkých rozměrů. Kromě samotné návsi se měřítkem drobnější domkářská zástavba rozvinula rovněž v západním a poblíž východního cípu návesního prostoru.

Domy a hospodářské stavby

foto: Zděné usedlosti a kaple

Selské usedlosti vymezující náves svými přízemními domy, často patrovými sýpkami a ohradními zdmi s branou. Uprostřed návsi je situována kaple.
Obec Klečaty, okres Tábor, Foto © MaČe • fotogalerie

Již před koncem 1. třetiny 19. století jsou domy a hospodářské stavby převážně zděné, přízemního nebo patrového uspořádání a štítovou orientací vůči veřejnému prostoru návsi. Vyjímkou jsou přirozeně stavby stodol, uzavírající vzadu prostor dvora a zůstávající déle v dřevěném provedení.

Přestavby a úpravy

Později jsou přezdívány i stodoly a dochází rovněž ke stavebním úpravám domů. V některých případech a to zejména ve východní návesní frontě dochází v důsledku tohoto ke změně štítové orientace na podélné řazení.

Výzdoba průčelí a lidové baroko

Náročná štuková výzdoba štítových průčelí nejhodnotnějších domů a sýpek včetně mezilehlých ohradních zdí s branami a brankami pochází převážně z 19. století. Výzdoba se vyznačuje tvaroslovím ve stylu lidového baroka, ale i klasicismu a romantismu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Klečaty v jižních Čechách © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru