Záluží u Vlastiboře – obec soběslavsko-veselských blat

Jihočeská obec Záluží u Vlastiboře leží severně od Soběslavi. Dochovanými stavbami náleží ke stavebnímu okruhu soběslavsko-veselských blat, který charakterizuje zděná architektura s náročnou výzdobou štítových průčelí.

mapa: Historická mapa obce Záluží

Obec Klečaty na mapě stabilního katastru

Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující většinu staveb ještě ve spalném, tj. dřevěném provedení.
Obec Záluží, okres Tábor, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Náves s kaplí, kovárnou

Památková rezervace Záluží u Vlastiboře reprezentuje ojediněle dochovanou jihočeskou vesnici středověkého původu, která dosud nebyla urbanisticky narušena nevhodnou výstavbou. Nevelký návesní prostor čtyřstranného tvaru vymezují zemědělské usedlosti, vyznačující se přávážně trojstranným uspořádáním staveb kolem prostoru hospodářského dvora. Později byla náves doplněna o zděnou kapličku a kovárnu s čelním klenutým obloukem.

foto: Usedlosti a kaple v Záluží


Jihočeská náves obklopená zemědělskými usedlostmi s náročnou výzdobou průčelí. Uprostřed návsi situována kaple.
Záluží, okres Tábor, Foto © MaČe • fotogalerie

Až na vzácné výjimky reprezentují dochované stavby mladší, tj. zděnou vrstvu zástavby pocházející z 19. století. Některé ze staveb byly v 1. třetině 20. století vystaveny stavebním úpravám nebo přestavbám, které však uchovaly tradiční venkovské formy.

Dům, sýpka a brána

Hlavní průčelí zděných zemědělských usedlostí tvoří štítově orientovaný přízemní dům a sýpka patrového uspořádání. Pouze v případě jedné usedlosti se dospělo k okapové orientaci staveb s krytým průjezdem pod společnou střechou nad obytnou i hospodářskou částí domu.

Mezi domem a sýpkou je v jedné úrovni provedena ohradní zeď s vjezdovou branou a vstupní brankou.

Štuková výzdoba staveb

Pro hlavní průčelí zemědělských usedlostí je charakteristická náročná výzdoba fasády domu, sýpky i mezilehlé ohradní zdi s vjezdobou branou a vstupní brankou. Ve většině případů se jedná o štukovou výzdobu, která je volněji rozložená po ploše nejvíce pohledově exponovaných stěn a štítů.

Mladší omítky na fasády

V souvislosti se stavebními úpravami objektů v 1. třetině 20. století se můžeme setkat i s mladšími typy povrchové výzdoby fasády domu nebo hospodářské stavby. Jedná se zpravidla o venkovní omítky se vzory čerpajícími inspiraci z secesního dekoru, pronikajícího s určitým zpožděním i do venkovského prostředí.

Po tomto období již následuje používání tvrdých fasádních omítek. Omítání fasád tvrdými venkovními omítkami je tak zpravidla provázeno úplným nebo částečným zánikem původní výzdoby.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Záluží v jižních Čechách © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru