Zálší – jihočeská obec soběslavsko-veselských blat

Obec Zálší na okrese Tábor leží nedaleko Veselí nad Lužnicí a Soběslavi. Jedná se o vesnici založenou po obvodě rozsáhlých rašeliništ (tzv. soběslavsko-veselská blata), jejichž vysoušením se získala zemědělská půda.

mapa: Historická mapa obce Zálší

Obec Klečaty na mapě stabilního katastru

Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující usedlosti s dosud převážně štítově orientovanými stavbami
Obec Zálší, okres Tábor, Historická mapa © ČÚZK • fotogalerie

Půdorys obce

Uceleně dochované vesnické sídlo jihočeských blat se vyznačuje pravidelným návesním půdorysem středověkého založení. Náves zhruba obdélníkového tvaru ještě na konci 1. třetiny 19. století vymezují usedlosti svými převážně štítově orientovanými domy a sýpkami, z nichž některé jsou dosud dřevěného provedení. Později dochází k jejich přezdívání a velmi častou se stává okapová orientace.

Severně od návesního jádra obce došlo podél komunikace a posléze i kolem velkého rybníka k rozvoji mladší domkářské zástavby.

Selské usedlosti a zámecký areál

foto: Dvouštítová průčelí usedlostí

Usedlosti jsou do veřejného prostoru návsi orientovány domem a sýpkou, mezi kterými je ohradní zeď s vjezdovou branou.
Zálší, okres Tábor, Foto © MaČe • fotogalerie

Historický stavební fond jihočeské obce Zálší tvoří mimořádně významný a památkově chráněný soubor staveb lidové architektury.

Ucelený stavební soubor reprezentují nejen velké selské usedlosti v obvyklém dvouštítovém uspořádání, ale rovněž mladší domkářské stavby často již okapové orientace. Výraznou dominantu obce tvoří areál staveb tvořený objektem zámku, fary a kostela.

Selské baroko a blatský dům

Domy i hospodářské stavby zemědělských usedlostí jsou dochovány v podobě typické pro oblast soběslavsko-veselských Blat, do jehož stavebního okruhu náleží. Vyznačují se zděnou konstrukcí opatřenou bohatou štukovou výzdobou štítových průčelí staveb i ohradních zdí s vjezdovými branami.

Jejich vnější podoba, známá jako tzv. selské baroko, pochází však převážně až ze 2. poloviny 19. století. Základní formu domů přitom reprezentuje jihočeský domový typ, který reprezentuje tzv. blatský dům náležící k jeho dobové formě.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Zálší v jižních Čechách © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru