kachlová kamna

Keramické kachle na kamna – renesanční a barokní kachle Oproti středověkým dutým kachlům se novověké kachle vyznačují odlišným tvarem i postupným tématickým omezením motivů určujících jejich výzdobu. Fajánsové a majolikové kachle a hrnčinové kachle S ohledem na postup výroby kachlů a způsob jejich výzdoby dochází k rozdělení na kachle určená pro kachlová kamna vrchnostenských staveb …

Keramické kachle na kamna Pokračovat ve čtení »

Kachlová kamna na dřevo a uhlí – stavba a oprava kachlových kamen z kachlů Kachlovými kamny rozumíme pokojová nebo kuchyňská kamna vyrobená z kachlů – keramických tvarovek nejrůznější velikosti, tvaru a povrchové úpravy. Kachlová kamna ve světnici domu nebo chalupy foto: Kachlová kamna Barokní kachlová kamna provedená z velkoformátových kachlů výrazné modelace. V kamnech je …

Stavba a oprava kachlových kamen na dřevo a uhlí, kuchyňská kamna a kamnovec Pokračovat ve čtení »

Hliněná, zděná a kachlová kamna – kuchyňská a pokojová kamna na dřevo a uhlí Kamny rozumíme lokální otopné zařízení na tuhé palivo. Kromě praktické funkce (vytápění a ohřev pokrmů) přispívala kamna často k výzdobě prostoru, jehož výraznou část zpočátku zaujímala. Vlastnosti materiálu pro stavbu či výrobu kamen Při zachování svých mechanických vlastností má být materiál …

Stará hliněná, zděná a kachlová kamna na dřevo a uhlí, typy kamen na tuhá paliva Pokračovat ve čtení »

Kuchyňská, pokojová a krbová kamna – kachlová kamna na tuhé palivo, kachlové sporáky Kamna představují lokální otopné zařízení sloužící k vytápění, případně i k tepelné přípravě pokrmů. Podle funkce a umístění rozlišujeme kamna kuchyňská a pokojová, nejnověji pak kamna krbová. Pokojová kamna na tuhá paliva foto: Pokojová kachlová kamna Zámecká kamna žebříkového typu, provedená z …

Pokojová a kuchyňská kachlová kamna, kuchyňské sporáky a krbová kamna na tuhá paliva Pokračovat ve čtení »

Klasicismus a klasicistní stavby 1. pol. 19. století Vesnický dům 1. poloviny 19. století zůstává ve své základní variantě nadále trojdílné dispozice. Sociální diferenciace se projevuje „pouze“ většími rozměry domu, patrovým uspořádáním nebo přidáním dalšího traktu. Liší se samozřejmě i zařízení interiéru. Vstupní síň s černou kuchyní Zadní část vstupní síně domu je nadále vyhrazena …

Interiéry klasicistních staveb – kachlová kamna, černá kuchyně a otevřený komín Pokračovat ve čtení »